Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
MUDr. Katarína Dostálová, PhD., MPH
Fakulta verejného zdravotníctva, Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, Member od Scientific Committee, WONCA EUROPE BRATISLAVA 2019
Úvodné slovo
PREHĽADOVÉ ČLÁNKY
Prof. MUDr. Ľudovít Gašpar, CSc.
I. interná klinika LF UK a UNB, Nemocnica Staré Mesto, Bratislava, Inštitút fyzioterapie, balneológie a liečebnej rehabilitácie, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Piešťany
Benefity kombinovanej liečby artériovej hypertenzie
MUDr. Libuše Ircingová
Centrum léčby bolesti KARIM, FN Plzeň
Farmakoterapie bolestí zad a kloubů v ambulanci praktického lékaře
MUDr. Václava Bártů, Ph.D.
Pneumologické oddělení, Medicon, a. s., Praha
Záněty dolních cest dýchacích a jejich komplikace
Infekce dýchacích cest představují jeden z nejčastějších důvodů návštěv praktických lékařů a pediatrů. Obvykle jsou virové etiologie, ale druhotná bakteriální infekce je častá. Důležité je u recidivujících infekcí zjistit příčinu, která vede k opakujícím se epizodám těchto zánětů. Přidružené choroby – diabetes mellitus, ischemická choroba srdeční, chronická obstrukční plicní nemoc, onemocnění jater, ledvin, nádorové onemocnění, imunosupresivní léčba při různých jiných chorobách – představují závažný rizikový faktor, který může onemocnění dýchacích cest vážně zkomplikovat až do situace život ohrožujícího stavu. Preventivní přístup a adekvátní léčba mohou tyto průběhy pozitivně ovlivnit.
Kľúčové slová: záněty dýchacích cest, chřipka, akutní tracheobronchitida, akutní bronchitida, pneumonie, komplikace respiračních zánětů

Lower respiratory tract infections and their complications
Respiratory tract infections are among the most common reasons for seeking care from general practitioners and paediatricians. They are usually of viral aetiology, but secondary bacterial infections are also frequent. In the case of recurrent infections, it is vital to determine the cause that leads to repeated episodes of inflammation. Associated conditions, including diabetes mellitus, ischaemic heart disease, chronic obstructive pulmonary disease, liver disease, kidney disease, tumour disease, and immunosuppressive treatment for various other conditions, represent a major risk factor that may seriously complicate respiratory tract disease to the point of a life-threatening situation. Their course can be affected positively by preventive strategies and appropriate treatment.
Key words: respiratory tract infections, influenza, acute tracheobronchitis, acute bronchitis, pneumonia, complications of respiratory infections
MUDr. Pavel Svoboda, Ph.D.
Interní klinika FN Ostrava, Lékařská fakulta Ostravské univerzity, Ostrava
prof. MUDr. Petr Dítě, DrSc.
Interní klinika FN Ostrava, Lékařská fakulta Ostravské univerzity, Ostrava
Poškození sliznice trávicího traktu nesteroidními antiflogistiky
MEDZIODBOROVÉ KONZÍLIUM
MUDr. Martin Karlík, PhD.
SM centrum, II. neurologická klinika LF UK a UNB, Nemocnica akad. L. Dérera, Bratislava
Diferenciálna diagnostika optickej neuritídy
MUDr. Barbora Uhliarová, PhD.
Oddelenie otorinolaryngológie, FNsP F. D. Roosevelta, Banská Bystrica
Infekcia ľudským papilomavírusom v otorinolaryngológii
Doc. MUDr. Jozef Marenčák, PhD.
Bratislava
Antibiotiká ako voľba v prevencii infekcií močových ciest
VŁEOBECNÉ LEKÁRSTVO
Doc. MUDr. Katarína Gazdíková, PhD., MHA, MPH, mim. prof.
Katedra všeobecného lekárstva Lekárskej fakulty Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave
Rezidentské štúdium – súčasť vzdelávania všeobecných lekárov (časť 1)
ODBORNÉ PODUJATIA
Odborný program_1. kongres Slovenskej obezitologickej asociácie a 17. Slovenské obezitologické dni s medzinárodnou účasťou
Prvá informácia_1. kongres Slovenskej obezitologickej sociácie a 17. Slovenské obezitologické dni s medzinárodnou účasťou
ELEKTRONICKÁ PRÍLOHA
MUDr. Martin Pretl, CSc.
Neurologická ambulance a spánková poradna Inspamed, s. r. o., Institut spánkové medicíny, Praha
Hypnotika v léčbě nespavosti
created by © zooom.sk s.r.o.