Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
Viliam Dobiáš, záchranár a pedagóg
Úvodné slovo
PREHĽADOVÉ ČLÁNKY
MUDr. Šárka Tesařová
3. interní klinika – klinika endokrinologie a metabolismu 1. LF UK a VFN v Praze
Prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D.
3. interní klinika – klinika endokrinologie a metabolismu 1. LF UK a VFN v Praze
Nové možnosti v diagnostice a léčbě familiární hypercholesterolemie
Prof. MUDr. Petr Husa, CSc.
Klinika infekčních chorob FN a LF MU Brno
Role praktického lékaře v léčbě hepatitidy C
MEDZIODBOROVÉ KONZÍLIUM
MUDr. Iveta Lisá, PhD.
II. neurologická klinika LF UK a UNB, Nemocnica akad. L. Dérera, Bratislava
MUDr. Ingrid Menkyová
II. neurologická klinika LF UK a UNB, Nemocnica akad. L. Dérera, Bratislava
Poruchy chôdze u pacientov so sclerosis multiplex
Doc. MUDr. Jozef Marenčák, PhD.
Bratislava
Stresová inkontinencia moču u mužov
MUDr. Rudolf Kotas, Ph.D.
Neurologická klinika LF UK a FN Plzeň
Nové perspektivy léčby migrény
PhDr. Iveta Ondriová, PhD.
Katedra ošetrovateľstva, Fakulta zdravotníckych odborov Prešovskej univerzity v Prešove, Klinika neurológie FNsP, Prešov
Doc. MUDr. Eleonóra Klímová, PhD.
Katedra ošetrovateľstva, Fakulta zdravotníckych odborov Prešovskej univerzity v Prešove, Klinika neurológie FNsP, Prešov
PhDr. Terézia Fertaľová, PhD.
Katedra ošetrovateľstva, Fakulta zdravotníckych odborov Prešovskej univerzity v Prešove, Klinika neurológie FNsP, Prešov
Špecifiká komunikácie s pacientom trpiacim demenciou
PÔVODNÉ PRÁCE & KAZUISTIKY
MUDr. Milan Halenka, Ph.D.
III. interní klinika – nefrologická, revmatologická, endokrinologická, FN a LF UP Olomouc
Bc. Charlotte Mlčochová
III. interní klinika – nefrologická, revmatologická, endokrinologická, FN a LF UP Olomouc
Simultánní sklerotizace dvou cyst štítné žlázy absolutním alkoholem
Sklerotizace absolutním alkoholem pod ultrazvukovou kontrolou (US -PEIT) se již etablovala jako rutinní a bezpečná léčebná metoda k léčbě symptomatických cyst štítné žlázy. S výhodou ji lze použít u mladých žen odmítajících operační zákrok. U naprosté většiny pacientů se sklerotizace použije k řešení jedné, dominantní cysty. Výjimečně lze sklerotizací vyřešit dvě nebo více velkých cyst v polynodózní strumě. V takovém případě je vhodnější a méně rizikové sklerotizovat cysty jednotlivě, v časovém odstupu. Ale pokud jsou zkušenosti a kvalita provádění výkonu na daném pracovišti dostatečné, lze přistoupit k simultánní sklerotizaci. V předložené kazuistice je popsána úspěšná simultánní sklerotizace dvou cyst štítné žlázy (16 ml a 6 ml) v obou lalocích. Přínosem pro pacientku bylo kromě vyřešení estetického problému celkové zkrácení doby léčby.
Kľúčové slová: simultánní sklerotizace absolutním alkoholem pod ultrasonografickou kontrolou, cysty štítné žlázy

Simultaneous ultrasound‑guided percutaneous ethanol injection therapy of two thyroid cysts
Ultrasound-guided Percutaneous Ethanol Injection Therapy (US-PEIT) has been already established as a routine and safe treatment of symptomatic thyroid cysts. Preferably it can be used in young women who refuse surgery. For the vast majority of patients, ethanol sclerotherapy is used to resolve one dominant cyst. Exceptionally, two or more large cysts can be solved in multinodular goiter. In such a case, it is more appropriate and less risky to perform therapy in several steps (each cyst separately). In the centre with long time experience and consistent results simultaneous US-PEIT can be done. Successful simultaneous ethanol sclerotherapy of two thyroid cysts (16 ml and 6 ml) in both lobes is described in the presented case report. In addition to solving the aesthetic problem, the benefit to the patient was an overall reduction in treatment time.
Key words: simultaneous ultrasound-guided percutaneous ethanol injection therapy, thyroid cysts
ODBORNÉ PODUJATIA
MUDr. Táňa Bulíková, PhD. – prezidentka SSUMaMK
MUDr. Štefan Trenkler, PhD. – vedecký sekretár SSUMaMK
Správa z 10. ročníka Stredoeurópskeho kongresu urgentnej medicíny a medicíny katastrof vo Vyhniach – 2. časť
ELEKTRONICKÁ PRÍLOHA
MUDr. Helena Štrofová
Ortoptika Dr. Očko, Praha
Oční postižení u kožních onemocnění
created by © zooom.sk s.r.o.