Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
Doc. MUDr. Katarína Gazdíková, PhD., MHA, MPH, mim. prof.
vedúca Katedry všeobecného lekárstva LF SZU v Bratislave
Ohrozuje syndróm vyhorenia zdravotníckych pracovníkov?
TÉMA ROKA
MUDr. Barbara Ukropcová, PhD.
Ústav experimentálnej endokrinológie SAV, Bratislava, Ústav patologickej fyziológie, Lekárska fakulta UK, Bratislava
Mgr. Milan Sedliak, PhD.
Fakulta telesnej výchovy a športu UK, Bratislava
Mgr. Jozef Ukropec, PhD.
Ústav experimentálnej endokrinológie SAV, Bratislava
Motivujme pacientov k pohybu: Význam pohybovej aktivity pre zdravie, prevenciu a liečbu obezity
PREHĽADOVÉ ČLÁNKY
Doc. MUDr. Zbynek Schroner, PhD.
SchronerMED, s. r. o., Interná a diabetologická ambulancia, Košice
MUDr. Vladimír Uličiansky
Via medica, s. r. o., Košice
Metformín – súčasné postavenie v liečbe diabetes mellitus 2. typu a diskutované otázky ohľadom jeho použitia
MUDr. Lucia Stančiaková
Národné centrum hemostázy a trombózy, Klinika hematológie a transfuziológie, Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta v Martine a Univerzitná nemocnica Martin, Martin
MUDr. Emília Flochová, PhD.
Národné centrum hemostázy a trombózy, Klinika hematológie a transfuziológie, Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta v Martine a Univerzitná nemocnica Martin, Martin
doc. MUDr. Ján Staško, PhD., mim. prof.
Národné centrum hemostázy a trombózy, Klinika hematológie a transfuziológie, Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta v Martine a Univerzitná nemocnica Martin, Martin
prof. MUDr. Peter Kubisz, DrSc.
Národné centrum hemostázy a trombózy, Klinika hematológie a transfuziológie, Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta v Martine a Univerzitná nemocnica Martin, Martin
Anémie – diagnostika a diferenciálna diagnostika
Doc. MUDr. Zdeněk Fryšák, CSc.
III. interní klinika NRE FN a LF Olomouc
doc. MUDr. David Karásek, Ph.D.
III. interní klinika NRE FN a LF Olomouc
MUDr. Milan Halenka, Ph.D.
III. interní klinika NRE FN a LF Olomouc
Hypertyreóza z pohledu klinika
MUDr. Libor Fila, Ph.D.
Pneumologická klinika, 2. LF UK a FN Motol
Cystická fibróza u dospělých
MEDZIODBOROVÉ KONZÍLIUM
Doc. MUDr. Martin Vališ, Ph.D.
Neurologická klinika LF UK a FN Hradec Králové
MUDr. Zbyšek Pavelek
Neurologická klinika LF UK a FN Hradec Králové
Základní diagnostika a léčba roztroušené sklerózy
PÔVODNÉ PRÁCE & KAZUISTIKY
MUDr. Katarína Sekurisová
I. klinika geriatrie LF UK a UN Bratislava, Nemocnica akad. L. Dérera, Centrálne prijímacie oddelenie UN Bratislava, Nemocnica akad. L. Dérera
MUDr. Naďa Hučková
III. interná klinika LF UK a UN Bratislava, Nemocnica akad. L. Dérera
doc. MUDr. Martin Dúbrava, CSc.
I. klinika geriatrie LF UK a UN Bratislava, Nemocnica akad. L. Dérera
Betablokátory a chronická obštrukčná choroba pľúc v praxi
INFORMÁCIE
Tlačové správy
ELEKTRONICKÁ PRÍLOHA
MUDr. Zlatko Pastor, Ph.D.
NZZ GONA, spol. s r.o., Praha, Gynekologicko-porodnická klinika 2. LF UK a FNM, Praha, Sexuologický ústav 1. LF UK a VFN, Praha
Jak mluvit s pacientem se sexuálními problémy
created by © zooom.sk s.r.o.