Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
MUDr. Táňa Bulíková, PhD.
prezidentka SSUMaMK, o. z. SLS
Odporúčané postupy v prednemocničnej neodkladnej starostlivosti
TÉMA ROKA
MUDr. Ľubomíra Fábryová, PhD.
predsedníčka Obezitologickej sekcie SDS
ObezitaEDUC 2015. Projekt Obezitologickej sekcie Slovenskej diabetologickej spoločnosti a časopisu Via Practica
MUDr. Ľubomíra Fábryová, PhD.
MetabolKLINIK s. r. o., Bratislava
Epidemiológia a zdravotné dôsledky obezity
PREHĽADOVÉ ČLÁNKY
Doc. MUDr. Martin Hrubiško, PhD.
Oddelenie klinickej imunológie a alergológie, OÚSA, Bratislava
Aktuálny pohľad imunológa na alergickú nádchu
MUDr. Veronika Suchá
Jurgos, s. r. o., Gastroenterologická ambulancia, Poliklinika Mýtna, Bratislava
doc. MUDr. Ľubomír Jurgoš, PhD.
Jurgos, s. r. o., Gastroenterologická ambulancia, Poliklinika Mýtna, Bratislava
MUDr. Katarína Dostálová, PhD., MPH
Oddelenie dlhodobo chorých, Nemocnica akad. L. Dérera, UNB, Bratislava
doc. MUDr. Štefánia Móricová, PhD., MPH, mim. prof.
Fakulta verejného zdravotníctva, Slovenská zdravotnícka univerzita, Bratislava
Aktuálny pohľad na celiakiu
MEDZIODBOROVÉ KONZÍLIUM
MUDr. Helena Štrofová
Soukromá oční ambulance – Ophthos s. r. o., Praha
doc. MUDr. Petra Svozílková, Ph.D.
Oční klinika, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova v Praze a VFN v Praze
Herpes zoster virus a oční postižení
MUDr. Monika Heizerová, PhD.
Dermatovenerologická klinika LF UK a UN, Bratislava
Onychomykózy – stále aktuálny problém
MUDr. René Hako
Železničná NsP, Železničné zdravotníctvo Košice, s. r. o., Košice
MUDr. Ivana Haková
Rádiodiagnostické oddelenie NsP, Trebišov
doc. MUDr. Pavol Kristian, PhD.
Klinika infektológie a cestovnej medicíny LF UPJŠ a UN LP, Košice
prof. MUDr. Pavol Jarčuška, PhD.
Klinika infektológie a cestovnej medicíny LF UPJŠ a UN LP, Košice
Moderné metódy magnetickej rezonancie v diagnostike fibrózy a cirhózy pečene
ODPORÚčANÉ POSTUPY
Prednemocničná neodkladná starostlivosť o pacientov s neurotraumou. Odporúčaný postup Slovenskej spoločnosti urgentnej medicíny a medicíny katastrof
ELEKTRONICKÁ PRÍLOHA
prof. MUDr. Milan Lukáš, CSc.
Klinické výzkumné centru pro střevní zánět, ISCARE I. V. F. a. s., Praha, Ústav klinické biochemie a laboratorní diagnostiky 1. LF UK, Praha
Polymorbidní senior z pohledu gastroenterologa
created by © zooom.sk s.r.o.