Stiahnite si Acrobat Reader   
 
SLOVO ÚVODOM
doc. MUDr. Peter Špalek, PhD.
člen redakčnej rady VIA PRACTICA
Zriedkavé choroby – výzva pre zdravotníctvo
PREHĽADOVÉ ČLÁNKY
prof. MUDr. Peter Mitro, PhD.
Klinika kardiológie UPJŠ LF a VÚSCH, Košice
Bradykardia – praktický prístup
MUDr. Helena Rusnáková
Angiologická ambulancia, Poliklinika ProCare, Košice
Diferenciálna diagnostika lipedému a lymfedému
doc. MUDr. Mária Tamášová CSc.
Klinika pneumológie a ftizeológie LF UK a UNB, Bratislava
Bronchiektázie
prof. MUDr. Gabriela Nosáľová, DrSc., doc. MUDr. Slavomír Nosáľ, PhD.
Ústav farmakológie Jesseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského, Martin
Ako liečiť kašeľ?
MEDZIODBOROVÉ KONZÍLIUM
MUDr. Ivan Gogolák, PhD.
Neurologická klinika LF SZU, UNB Ružinov, Bratislava
Bolesti chrbta
MUDr. Viera Hančinová
Neurologická klinika SZU, UN Bratislava – Ružinov
Sclerosis multiplex a materstvo
PhDr. Karina Pribišová, doc. MUDr. Peter Špalek, CSc.
Neurologická klinika SZU a UNB Bratislava – Nemocnica Ružinov
Poruchy kognitívnych funkcií a posudzovanie spôsobilosti riadenia motorových vozidiel
PARAGRAF
MUDr. Monika Palušková, MBA
Slovenská zdravotnícka univerzita, Lekárska fakulta, Katedra všeobecného lekárstva, Bratislava
Zdravotná starostlivosť poskytovaná bez súhlasu pacienta
TLAčOVÁ SPRÁVA
Redakcia Solen
Redakčné správy
ELEKTRONICKÁ PRÍLOHA
Obsah ročníka IX. Via Practica (2012)
created by © zooom.sk s.r.o.