Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
doc. RNDr. Magdaléna Fulmeková, CSc.
Nový pohľad na záverečnú etapu života
PREHĽADOVÉ ČLÁNKY
prof. MUDr. Vasiľ Hricák, CSc., FESC
NÚSCH – Oddelenie akútnej kardiológie, Bratislava
prof. MUDr. Anton Lacko, PhD.
Katolícka univerzita – Fakulta zdravotníctva, Ružomberok
Profylaxia infekčnej endokarditídy
doc. MUDr. Eva Goncalvesová, CSc.
Oddelenie zlyhávania a transplantácia srdca, NÚSCH, Bratislava
Pľúcna artériová hypertenzia: zriedkavá, vážna, ale liečiteľná príčina námahovej dýchavice
MUDr. Martin Bortlík, Ph.D.
Klinické a výzkumné centrum pro střevní záněty ISCARE a 1. LF UK, Interní klinika 1. LF UK a ÚVN, Praha
Dolní dyspeptický syndrom – doporučení pro praxi
MUDr. Helena Rusnáková
Angiologická ambulancia, Poliklinika ProCare Košice
Kompresívna liečba v klinickej praxi – II. časť
MUDr. Katarína Dostálová, PhD., MPH
Fakulta verejného zdravotníctva, Slovenská zdravotnícka univerzita
doc. MUDr. Štefánia Moricová, PhD., MPH
Fakulta verejného zdravotníctva, Slovenská zdravotnícka univerzita, Bratislava
MUDr. Patrik Palacka, PhD.
II. onkologická klinika Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Národného onkologického ústavu, Bratislava
PhDr. Vladimír Miller
Slovenský olympijský výbor
Šport a venózny tromboembolizmus
prof. MUDr. Jozef Rovenský, DrSc., FRCP
Národný ústav reumatických chorôb, Piešťany, Inštitút fyzioterapie a liečebnej rehabilitácie, Piešťany, UCM Trnava
MUDr. Vanda Mlynáriková
Národný ústav reumatických chorôb, Piešťany
Súčasná liečba reumatoidnej artritídy
LIEKY & LIEKOVÉ SKUPINY
prof. MUDr. Alexandra Šulcová, CSc.
Farmakologický ústav Lékařské fakulty, Masarykova univerzita, Brno, CEITEC (Central European Institute of Technology), Brno
Agomelatin: nové antidepresivum s anxiolytickými účinky
MEDZIODBOROVÉ KONZÍLIUM
MUDr. Pavlína Nosková
Centrum léčby bolesti KARIM VFN a 1. LF UK Praha
Jak zvládnout rychle bolest
MUDr. Tomáš Kopal
Kožné oddelenie NsP Považská Bystrica
Novšie možnosti lokálnej liečby diabetickej nohy
doc. MUDr. Dušan Buchvald, PhD.
Detská dermatovenerologická klinika LF UK a DFNsP, Bratislava
Seboroická dermatitída
Seboroická dermatitída je časté zápalové ochorenie kože, ktorého priebeh a klinický obraz sa medzi jednotlivými pacientmi môže do značnej miery líšiť a výrazne sa mení aj v závislosti na veku. Choroba najčastejšie postihuje na mazové žľazy bohaté oblasti tváre, kapilícia a hrudníka, ale nie vždy je sprevádzaná nadmernou produkciou kožného mazu. Zvýšený záujem o lipofilné kvasinky rodu Malassezia v ostatných rokoch oživil hypotézu, že seboroická dermatitída je zapríčinená poruchou rovnováhy medzi týmito komenzálnymi mikroorganizmami a ich hostiteľom. Efektívnu a bezpečnú liečbu predstavujú slabé topické steroidy aj antimykotiká, choroba má však tendenciu recidivovať.
Kľúčové slová: seboroická dermatitída, Malassezia, individuálna vnímavosť, liečba.

Seborrhoeic dermatitis
Seborrhoeic dermatitis is a common inflammatory disease of the skin that varies greatly in severity between individuals and with time. It occurs most often on the face, scalp and chest, but it is not always accompanied by overproduction of sebum (seborrhoe). The recent resurgence of interest in Malassezia yeasts has revived the old hypothesis that seborrhoeic dermatitis is caused by an altered relationship between these skin commensals and the host. Both antifungal and anti-inflammatory steroid preparations have been used to treat seborrhoeic dermatitis effectively and safely, but the disease tends to recur frequently.
Key words: seborrhoeic dermatitis, Malassezia, individual susceptibility, treatment.
created by © zooom.sk s.r.o.