Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
doc. MUDr. Marián Bernadič, CSc.
člen redakčnej rady odborného časopisu VASKULÁRNA MEDICÍNA
Doba informácií – jej úskalia a výzvy
PREHĽADOVÉ ČLÁNKY
prof. MUDr. Viliam Bada, CSc.
III. interná klinika LF UK a UNB v Bratislave
Nefarmakologické možnosti ovplyvnenia liečby a prevencie vysokého krvného tlaku
RNDr. Martina Ondrušová, PhD.
Ústav experimentálnej onkológie SAV, Bratislava, Národné centrum zdravotníckych informácií, Bratislava
MUDr. Alena Kállayová
Mamodiagnostická ambulancia, Preventívne centrum Onkologického ústavu sv. Alžbety, Bratislava
doc. MUDr. Viera Lehotská, PhD., MUDr. Katarína Rauová, PhD.
II. rádiologická klinika LF UK a Onkologického ústavu sv. Alžbety, Bratislava
Epidemiologické ukazovatele a situácia v skríningu karcinómu prsníka na Slovensku
MUDr. Katarína Bergendiová, PhD.
Pneumo-Alergo Centrum, s. r. o., Bratislava
Prevencia recidivujúcich infekcií s kašľom
MUDr. Radovan Košturiak
Ambulancia klinickej imunológie a alergológie, Nitra
Alergická nádcha a jej liečba
Alergická nádcha je zápalové ochorenie nosovej sliznice. K najčastejším príznakom patrí kýchanie, výtok z nosa, svrbenie nosa a zatekanie. Neliečená nádcha je nezávislý rizikový faktor pre vznik prieduškovej astmy. Liečba alergickej nádchy pozostáva z troch kategórií: vyhýbanie sa alergénom, farmakoterapia a špecifická alergénová imunoterapia. Súčasné smernice liečby (ARIA) odporúčajú intenzívnejšiu liečbu nádchy, pričom nosové steroidy predstavujú najefektívnejšie lieky. Vzhľadom na charakter ochorenia sa odporúča spolupráca medzi alergológom-imunológom, pneumológom a ORL špecialistom.
Kľúčové slová: alergická nádcha, ARIA, nosové kortikosteroidy,H1-antihistaminiká

Allergic rhinitis and its treatment
Allergic rhinitis is an inflammatory condition in which nasal mucosa becomes inflamed. The most common symptoms include: sneezing, runny nose, itchy nose and postnasal drip. Untreated rhinitis is an independent risk factor for bronchial asthma. Treatment of allergic rhinitis can be divided into 3 categories: allergen avoidance, pharmacotherapy, and allergen-specific immunotherapy. Current treatment guidelines (ARIA) suggest more intensive treatment and intranasal corticosteroids are the most effective drugs. Cooperation between allergist-immunologist, pneumologist and ENT specialist is advised.
Key words: allergic rhinitis, ARIA, intranasal corticosteroids, H1- antihistamines
LIEKY & LIEKOVÉ SKUPINY
MUDr. Ján Siváček
I. ORL klinika LF UK, SZU a UNB, Bratislava
Moderná liečba respiračných ochorení cefalosporínmi 3. generácie
MEDZIODBOROVÉ KONZÍLIUM
MUDr. Erika Vodrážková, MUDr. Branislav Trnavec
Očná klinika SZU a UNB, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda, Bratislava
Glaukóm
doc. MUDr. Peter Špalek, PhD.
Centrum pre neuromuskulárne ochorenia, Neurologická klinika SZU a UN Bratislava – Ružinov
MUDr. Anna Hlavatá, PhD.
II. detská klinika, DFNsP Bratislava
Pompeho choroba – nové trendy v diagnostike a liečbe
MUDr. Eva Meisnerová
IV. interní klinika VFN, 1. LF UK Praha
Nutriční podpora u střevních zánětů
MUDr. Igor Martuliak, PhD.
Algeziologická klinika SZU FNsP F. D. Roosevelta, Banská Bystrica
Fibromyalgia
INFORMÁCIE A KOMENTÁRE
Ing. Ivan Bernát, Ing. Dagmar Müllerová
Bio G, spol. s r.o., Kazanská 46, 821 06 Bratislava
Využitie POCT v ambulancii všeobecného lekára pre dospelých
created by © zooom.sk s.r.o.