Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
doc. MUDr. Štefan Farský, CSc., FESC
Slovenská liga proti hypertenzii, Dom srdca, Martin
Artériová hypertenzia – jednoduchý fenomén so zložitým pozadím
Čo všetko sa skrýva za jednoduchým zvýšením krvného tlaku, ktorý sa dokonca niekedy zistí náhodne, bez toho, aby vyvolával subjektívne ťažkosti... Namerané hodnoty vo veľkej miere odzrkadľujú spôsob života jednotlivca i celej spoločnosti. V suplemente časopisu VIA PRACTICA s názvom Arteriálna hypertenzia, ktoré sa vám dostáva do rúk, sa však budeme zaoberať viac tým, čo je v pozadí tohto jednoducho zmerateľného fenoménu z medicínskeho hľadiska a každodennej lekárskej praxe.
SUPLEMENT
MUDr. Viera Smetanová, PhD.
Katedra vnútorného lekárstva SZU, Bratislava
Artériová hypertenzia rezistentná na liečbu
prof. MUDr. Fedor Šimko, CSc., FESC
Ústav patologickej fyziológie a III. interná klinika LF UK, Bratislava
Patofyziológia a farmakoterapia hypertenzného srdca
MUDr. Katarína Beňová, PhD., MUDr. Rudolf Novotný, PhD.
Interná klinika II., Fakultná nemocnica J. A. Reimana, Prešov
Hypertenzia v gravidite
MUDr. Emília Pastrnáková
IV. interná klinika Univerzitnej nemocnice L. Pasteura, Košice
Primárny hyperaldosteronizmus na pozadí artériovej hypertenzie
doc. MUDr. Štefan Farský, CSc., FESC
Slovenská liga proti hypertenzii, Dom srdca, Martin
Meranie tlaku krvi pri fibrilácii predsiení
created by © zooom.sk s.r.o.