Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
doc. MUDr. Štefan Farský, CSc., FESC
predseda Slovenskej ligy proti hypertenzii, člen redakčnej rady časopisu VIA PRACTICA
Soľ a zdravie muža
PREHĽADOVÉ ČLÁNKY
prof. MUDr. Peter Mitro, PhD.
Klinika kardiológie LF UPJŠ a VÚSCH, a.s., Košice
Farmakoterapia a nefarmakologické opatrenia u pacienta po prekonanom infarkte myokardu
MUDr. Boris Šteňo, PhD., MUDr. Zuzana Melníková
I. ortopedicko-traumatologická klinika LF K a UNB, Bratislava
MUDr. Peter Polan
Ortopedické oddelenie, Nemocnica Košice-Šaca, a.s., Košice
Farmakoterapia osteoartrózy
doc. MUDr. Radana Neuwirtová, CSc.
I. interní klinika VFN Praha
prof. MUDr. Přemysl Poňka, Ph.D.
Dept. of Physiology and Medicine, McGill University, Montreal
Železo – přítel, či nepřítel člověka?
doc. MUDr. Pavel Kohout, Ph.D.
II. interní klinika a Centrum výživy, Praha
Možnosti ovlivnění imunitního systému nutraceutiky
MEDZIODBOROVÉ KONZÍLIUM
MUDr. Jozef Dubravický
Urologická klinika s centrom pre transplantáciu obličiek UNB, Urocentrum, Bratislava
Súčasné možnosti liečby nekomplikovaných recidivujúcich infekcií močových ciest
MUDr. Lukáš Horčička, MUDr. Jan Zmrhal, CSc.
NZZ GONA spol. s. r. o., Urogynekologická ambulance, Praha
Hyperaktivní močový měchýř a urgentní inkontinence u žen – diagnostika a sociální aspekty
MUDr. Júlia Stracenská
DOST – Dermatovenerologické oddelenie sanatórneho typu, Svidník
Exsudát v chronickej rane – jeho manažment a voľba vhodného ošetrovacieho materiálu
VŁEOBECNÉ LEKÁRSTVO
MUDr. Peter Marko, MPH
Ambulancia všeobecného lekára pre dospelých, Kežmarok
Antikoagulačná terapia v praxi všeobecného lekára pre dospelých
PÔVODNÉ čLÁNKY & KAZUISTIKY
MUDr. Táňa Bulíková, PhD.
Life Star Emergency, s. r. o. – záchranná zdravotná služba, Limbach a Školiace pracovisko Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave
Hypertenzná kríza – emergentné stavy (kazuistika)
INFORMÁCIE A KOMENTÁRE
redakcia Solen
Tlačové správy
created by © zooom.sk s.r.o.