Stiahnite si Acrobat Reader   
 
SUPLEMENT - ANTIAGREGAčNÁ LIEčBA
doc. MUDr. Jiří Špác, CSc.
2. interní klinika LF MU a FN u sv. Anny, Brno
Současná antiagregační terapie v praxi
prof. MUDr. Viera Štvrtinová, PhD.
II. interná klinika LF UK a FNsP v Bratislave
Claudicatio Intermittens – možnosti ambulantnej liečby
doc. MUDr. Roman Herzig, Ph.D., FESO
Neurologická klinika LF UP a FN Olomouc
Terapie akutní fáze a sekundární prevence ischemického iktu a tranzitorní ischemické ataky – změny po publikaci doporučení ESO 2008 a 2009
prof. MUDr. Milan Kriška, DrSc.
Farmakologický ústav LF UK, Bratislava
MUDr. Ján Rajec, PhD.
Farmakologický ústav LF UK, Bratislava
MUDr. Ján Kriška
Blue Ridge Cardiology. MtAiry, NC, USA
prof. MUDr. Andrej Dukát, CSc.
II. interná klinika FN a LF UK, Bratislava
MUDr. Ewald Ambrózy
II. interná klinika FN a LF UK, Bratislava
prof. MUDr. Ján Gajdošík, PhD.
Všeobecný lekár, Nové Zámky
Percepcia rizika pri antiagregačnej preventívnej terapii
created by © zooom.sk s.r.o.