Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
prof. MUDr. Andrej Černák, DrSc., podpredseda Slovenskej oftalmologickej spoločnosti SLS
Očné ochorenia – nárast výskytu i vážnych rizík
SUPLEMENT
MUDr. Katarína Sokolová
Očná klinika SZU, FNsP Bratislava, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda
prof. MUDr. Andrej Černák, DrSc.
Očná klinika SZU, FNsP Bratislava, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda
Alergické oko
MUDr. Martin Černák, PhD.
Očná klinika SZU, FNsP Bratislava, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda
Vekom podmienená degenerácia makuly – etiopatogenéza, rizikové faktory a liečba
MUDr. Erika Vodrážková
Očná klinika SZU, FNsP Bratislava, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda
Glaukóm – diagnostika a konzervatívna liečba
MUDr. Jana Nekorancová
Očná klinika SZU, FNsP Bratislava, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda
Vitamíny pre oči
OCHORENIA OKA A PRAKTICKý LEKÁR
prof. MUDr. Andrej Černák, DrSc.
Očná klinika SZU, FNsP Bratislava, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda
MUDr. Martin Černák, PhD.
Očná klinika SZU, FNsP Bratislava, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda
Suché oko
created by © zooom.sk s.r.o.