Stiahnite si Acrobat Reader   
 
EDITORIÁL
MUDr. Anton Farkaš
Klinika gerontológie a geriatrie LF UPJŠ a FN L. Pasteura, Košice
prof. MUDr. Štefan Koval, PhD.
Klinika gerontológie a geriatrie LF UPJŠ a FN L. Pasteura, Košice
GERIATRIA A PRAKTICKÝ LEKÁR
TÉMA
MUDr. Anton Farkaš
Klinika gerontológie a geriatrie LF UPJŠ a FN L. Pasteura, Košice
Denisa Francanová
Klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny LF UPJŠ a FN L. Pasteura, Košice
MIESTO PREBIOTÍK A PROBIOTÍK V KLINICKEJ VÝŽIVE GERIATRICKÝCH PACIENTOV
MUDr. Peter Jonáš
Klinika gerontológie a geriatrie LF UPJŠ a FN L. Pasteura, Košice
MUDr. Anton Farkaš
Klinika gerontológie a geriatrie LF UPJŠ a FN L. Pasteura, Košice
prof. MUDr. Štefan Koval, PhD.
Klinika gerontológie a geriatrie LF UPJŠ a FN L. Pasteura, Košice
ZVLÁŠTNOSTI ARTÉRIOVEJ HYPERTENZIE SENIOROV
prof. MUDr. Štefan Koval, PhD.
Klinika gerontológie a geriatrie LF UPJŠ a FN L. Pasteura, Košice
ANTIAGEING – PROCES ANTISTARNUTIA (gerontologická prevencia)
MUDr. Peter Pavlov
Vysokošpecializovaný odborný ústav geriatrický sv. Lukáša v Košiciach, n.o., Košice
VÝŽIVA V STAROBE A JEJ PORUCHY
PREHĽADNE
MUDr. Vladimír Bella
Mamologické oddelenie, Onkologický ústav sv. Alžbety, Bratislava
KARCINÓM PRSNÍKA V AMBULANCII PRAKTICKÉHO LEKÁRA
MUDr. Anton Farkaš
Klinika gerontológie a geriatrie LF UPJŠ a FN L. Pasteura, Košice
MUDr. Peter Jonáš
Klinika gerontológie a geriatrie LF UPJŠ a FN L. Pasteura, Košice
FIBRILÁCIA PREDSIENÍ V AMBULANCII PRAKTICKÉHO LEKÁRA A VÝZNAM INHIBÍTOROV RENÍN-ANGIOTENZÍN-ALDOSTERÓNOVÉHO SYSTÉMU V PREVENCII A LIEČBE TEJTO ARYTMIE
h. doc. MUDr. Marta Kulichová, CSc.
Ambulancia chronickej bolesti, Klinika anesteziológie a intenzívnej medicíny JLF UK a MFN, Martin
DIAGNOSTICKÉ A TERAPEUTICKÉ ROZDIELY MEDZI AKÚTNOU A CHRONICKOU BOLESŤOU
KONZÍLIUM
doc. MUDr. Vlastimil Mayer, DrSc.
Slovenská zdravotnícka univerzita, vedeckovýskumná základňa, Bratislava
PRIONOVÉ CHOROBY ČLOVEKA (SO ZRETEĽOM NA CREUTZFELDT-JAKOBOVU CHOROBU)
MEMORIX
MUDr. Viliam Dobiáš, PhD.
Subkatedra urgentnej medicíny, Slovenská zdravotnícka univerzita, Bratislava
REPETITÓRIUM URGENTNEJ MEDICÍNY: Poranenia lebky a mozgu oranenia lebky a mozgu
ODBORNÉ PODUJATIA
doc. MUDr. Marian Sninčák, CSc., mim. prof.
Klinika geriatrie a ošetrovateľstva LF UPJŠ a VŠOÚG sv. Lukáša,Centrum pre výskum, diagnostiku a liečbu hypertenzie, Košice
MEDZINÁRODNÁ AKADÉMIA KARDIOLÓGIE Správa z 13. svetového kongresu o ochoreniach srdca, výročného vedeckého sympózia (Vancouver, Kanada, 28. – 31. júla 2007)
created by © zooom.sk s.r.o.