Stiahnite si Acrobat Reader   
 
MEMORIX
h. doc. MUDr. Viliam Dobiáš, PhD.
Life Star Emergency, s.r.o., Limbach
Repetitórium urgentnej medicíny – podchladenie
PRÍLOHA
MUDr. Rudolf Hrčka, CSc.
Vybrané kapitoly z klinickej gastroenterológie pre praktických lekárov (5. časť)
PREHĽADNE
doc. MUDr. Anna Líšková, PhD.
Ústav klinickej mikrobiológie FN, Nitra
Aktuálna rezistencia u patogénov horných dýchacích orgánov
prof. MUDr. Viliam Bada, CSc.
III. interná klinika LF UK a FNsP, Bratislava
Má metabolická liečba srdcového zlyhania racionálne zdôvodnenie?
doc. MUDr. Štefan Urban, CSc.
Klinika pneumológie a ftizeológie LF UK a FNsP, Bratislava
Manažment exacerbácií u pacientov s chronickou obštrukčnou chorobou pľúc a astmou
Pacienti počas exacerbácií chronickej obštrukčnej choroby pľúc (CHOCHP) a astmy bronchiale majú signifikantne zhoršený zdravotný stav, pričom početnejšie ataky evidentne akcelerujú pokles pľúcnych funkcií. Medicínske a ekonomické výdaje pre exacerbácie týchto chronických ochorení môžu ešte významne narastať. Hoci exacerbácie môžu byť iniciované viacerými faktormi, najčastejšie identifikovateľné agensy sú baktérie a vírusy. Odvyknutie od fajčenia, ročné očkovanie s vakcínou chrípky sú najdôležitejšie metódy v prevencii exacerbácií CHOCHP. Maximálne alebo významné zvýšenie dávkovania beta2-a adrenergných liekov, anticholinergných látok, nasadenie kortizonoidov či antibiotík, je opodstatnenou voľbou terapie pri akútnej exacerbácii CHOCHP. Kontrolovaná podávanie kyslíka, prípadne neinvazívna tlakovo-pozitívna ventilácia je najdôležitejšou intervenciou u pacientov s hypoxemickou respiračnou insuficienciou. V terapeutickom prístupe u chorých s akútnou exacerbáciou astmy tiež dominuje intenzívne podávanie inhalačných beta2-adrenergných liekov – uvolňovačov, a pri nekontrolovanom priebehu včasné nasadenie kortizonoidov intravenózne alebo perorálne. V prevencii akútnej astmy má významné miesto vyvarovať sa spúšťačom, očkovanie vakcínou chrípky má neisté výsledky.
Kľúčové slová: chronická obštrukčná choroba pľúc, astma, liečba, prevencia.
Kľúčové slová MeSH: choroba pľúc, obštrukčná chronická – prevencia a kontrola, terapia; astma – prevencia a kontrola, terapia.
MUDr. Július Kasper
I. interná klinika FNsP, Bratislava, pracovisko Staré Mesto
Hypertenzná kríza
doc. MUDr. Pavol Jarčuška, PhD., doc. MUDr. Rudolf Novotný, PhD., MUDr. Adriana Liptáková, PhD., MUDr. Lenka Balogová, MUDr. Pavol Kristian, PhD.
Klinika pre infekčné choroby FN L. Pasteura a LF UPJŠ, Košice; Interná klinika FNsP J. A. Reimana, Prešov; Ústav lekárskej mikrobiológie LF UPJŠ, Košice
Aditívne imunologické a neantibiotické účinky azalidových antibiotík
SPEKTRUM
doc. MUDr. Vlastimil Mayer, DrSc., MUDr. Alexander Mayer
Vedeckovýskumná základňa Slovenskej zdravotníckej univerzity, Bratislava; Neštátne zdravotnícke zariadenie, Bánovce nad Bebravou
Infekcia vírusom HIV a zdravotnícky pracovník
TÉMA
MUDr. Andrej Janco, MUDr. Alena Jancová
JAAT Style, s.r.o., Košice
Ambulantná liečba obezity
MUDr. Ivan Majerčák
III. Interná klinika FNLP a LF UPJŠ, Košice
Prevencia obezity
MUDr. Dagmar Onačilová
Fyziatricko-rehabilitačné oddelenie FNsP, Bratislava, pracovisko Staré Mesto
Práca psychológa v obezitologickej ambulancii
doc. MUDr. Boris Krahulec, CSc., MUDr. Daša Habdáková
II. Interná klinika FNsP, Bratislava, pracovisko Staré Mesto
Liečba obéznych pacientov s diabetes mellitus
prof. MUDr. Juraj Payer, CSc., MUDr. Adriana Petrusová
V. interná klinika LF UK a FNsP, Bratislava, pracovisko Ružinov; I. interná klinika FNsP, Bratislava, pracovisko Staré mesto
Farmakoterapia obezity
doc. MUDr. Pavol Holéczy, CSc.
Chirurgické oddělení, Vítkovická nemocnice, a.s., Ostrava-Vítkovice
Súčasné možnosti chirurgickej liečby morbídnej obezity
AUTODIDAKT ICKÝ TEST

Autodidaktický test č. 4/2005
created by © zooom.sk s.r.o.