Stiahnite si Acrobat Reader   
 
KONZÍLIUM
MUDr. Irina Šebová, CSc., MUDr. Ján Siváček
1. ORL klinika LF UK, FNsP a SZU, Bratislava
Chronická rinosinusitída
prof. MUDr. Dušan Meško, PhD.
Klinika telovýchovného lekárstva UK JLF a MFN, Martin
Diabetes mellitus a športová aktivita
MEMORIX
h. doc. MUDr. Viliam Dobiáš, PhD.
Life Star Emergency, s.r.o., Limbach
Repetitórium urgentnej medicíny – Omrzliny
MUDr. Eva Mikušková
Národný onkologický ústav
Antiinfektíva (registrované k 29. 6. 2004)
ODBORNÉ PODUJATIA
MUDr. Július Zeman
Algeziologická ambulancia NsP, Bojnice
Správa zo VII. Česko-Slovenských dialógov o bolesti a XIII. Slovenských dialógov o bolesti
POD LUPOU
MUDr. Ľubomíra Fábryová
Ambulancia pre diabetológiu, poruchy látkovej premeny a výživy; Špecializovaná ambulancia pre poruchy metabolizmu lipidov, FNsP Milosrdní bratia, Bratislava
Slovenská asociácia aterosklerózy
PREHĽADNE
doc. MUDr. Ján Koller, PhD.
Klinika popálenín a rekonštrukčnej chirurgie LF UK a FNsP Bratislava, pracovisko Ružinov
Starostlivosť o popálených v ambulancii praktického lekára
MUDr. Andrea Petrovičová
Neurologická klinika FN, Nitra
Migréna
SPEKTRUM
h. doc. MUDr. Eva Máderová, CSc.
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, Bratislava
Vtáčia chrípka a jej možné dopady na zdravie ľudí
TÉMA
MUDr. Pavol Masaryk, CSc.
Národný ústav reumatických chorôb, Piešťany
Epidemiológia osteoporózy
MUDr. Zdenko Killinger, PhD., prof. MUDr. Juraj Payer, CSc., MUDr. Lahim Baqi, MUDr. Patrícia Hrúziková
V. interná klinika FNsP, Bratislava, pracovisko Ružinov
Diagnostika osteoporózy
MUDr. Soňa Tomková, PhD., MUDr. Danica Telepková
Osteocentrum, Nemocnica Košice-Šaca, a. s.; NZZ Reumatologická ambulancia, Košice
Sekundárna osteoporóza
prof. MUDr. Juraj Payer, CSc., MUDr. Zdenko Killinger, PhD., MUDr. Lahim Baqi, MUDr. Patrícia Hrúziková
V. Interná klinika FNsP, Bratislava, pracovisko Ružinov
Novšie aspekty prevencie a liečby osteoporózy
MUDr. Elena Ďurišová
Reumatologicko-rehabilitačné centrum, Hlohovec
Komplexná liečba bolesti pri osteoporóze
AUTODIDAKTICKÝ TEST

Autodidaktický test č. 3
created by © zooom.sk s.r.o.