Stiahnite si Acrobat Reader   
 
TÉMA
Barbora Gulánová, Mária Šimaljaková
Dermatovenerologická klinika LF UK a FNsP, Bratislava
DIFERENCIÁLNA DIAGNOSTIKA VAGINÁLNEHO FLUORU
MUDr. Zuzana Murárová, PhD.
Dermatovenerologická klinika LF UK a FNsP, Bratislava
URTIKÁRIA
MUDr. Eva Rasochová
Dermatovenerologická klinika LF UK a FNsP, Bratislava
NAJČASTEJŠIE OCHORENIA VLASOV – DIAGNOSTIKA A LIEČBA
Vlasy majú ochrannú funkciu, ale zároveň sú aj výrazom osobnosti. Ochorenia vlasov a vlasovej pokožky sú veľmi časté a aj keď nikoho neohrozujú na celkovom zdraví, sú pre pacienta nepríjemné. Medzi najčastejšie ochorenia vlasov patrí Alopecia androgenetica, Alopecia diffusa, Alopecia areata a Dermatitis seborrhoica, z anomálií vlasového stvolu je to Trichorrhexis nodosa a Trichonodosis. Diagnostika väčšiny ochorení vlasov nie je ťažká, ale liečba nemusí byť vždy úspešná. V článku sa nezaoberám zápalovými ani kongenitálnymi ochoreniami skalpu ani tumorami pilosebaceóznej jednotky.
Kľúčové slová: fyziológia vlasov, padanie vlasov, zmeny vlasového stvolu, trichotilománia.

THE MOST FREQUENT HAIR DISEASES – DIAGNOSIS AND THERAPY
The purpose of the hair is to protect but they are also the expression of personality. Hair and scalp diseases are frequent but, nevertheless they are not life threatening, the alterations of the hair very often have great concern to the patient´s life. Between most frequent quantitative changes of the hair we can find Alopecia androgenetica, Alopecia diffusa, Alopecia areata and Dermatitis seborrhoica, between hair shaft alterations it is Trichorrhexis nodosa and Trichonodosis. The diagnosis of common diseases is not difficult but the therapy is not always succesfull. In the article I don´t deal with inflammatory or congenital diseases of the scalp, neither tumours of the pilosebaceous follicle.
Key words: physiology of the hair, alopecia, anomalies of the hair shaft, trichotillomania.
prof. MUDr. Mária Šimajlaková, PhD.
Dermatovenerologická klinika LF UK a FNsP, Bratislava
NOVÉ TRENDY V LIEČBE NEMELANÓMOVÝCH NÁDOROV KOŽE
doc. MUDr. Danka Švecová, PhD.
Dermatovenerologická klinika LF UK a FNsP, Bratislava
KOŽNÉ OCHORENIA V GRAVIDITE
PREHĽADNE
doc. RNDr. Soňa Fraňová, PhD.
Ústav farmakológie, Jesseniova lekárska fakulta UK, Martin
VOĽNOPREDAJNÉ ANALGETIKÁ
MUDr. Hedviga Jakubíková
Neurologická klinika a ambulancia chronickej bolesti FNsP J. A. Reimana, Prešov
DIAGNOSTIKA A LIEČBA BOLESTIVÝCH SVALOVÝCH SPAZMOV PRI VERTEBROGÉNNYCH PORUCHÁCH
doc. MUDr. Dagmar Statelová, PhD.
Klinika stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie JLF UK a MFN, Martin
PERIODONTÁLNE OCHORENIA
SPEKTRUM
Mgr. Petra Guštafíková
VYBRANÉ PRÍPRAVKY NA OPAĽOVANIE A NA OŠETRENIE POKOŽKY PO OPAĽOVANÍ
prof. MUDr. Mária Šimajlaková, PhD.
Dermatovenerologická klinika LF UK a FNsP, Bratislava
SLNKO A OPAĽOVANIE
ODBORNÉ PODUJATIA
doc. MUDr. Marian Sninčák, CSc., mim. prof.
Klinika geriatrie a ošetrovateľstva LF UPJŠ, Košice
SPRÁVA Z V. SYMPÓZIA „ARTÉRIOVÁ HYPERTENZIA: SÚČASNÉ KLINICKÉ TRENDY“, 3. APRÍL 2007, PRAHA (1. časť)
MEMORIX
h. doc. MUDr. Viliam Dobiáš, PhD.
Life Star Emergency, záchranná zdravotná služba, Limbach
REPETITÓRIUM URGENTNEJ MEDICÍNY: Resuscitácia pri topení
PARAGRAF
MUDr. Monika Štefanová
Klinika anesteziológie a intenzívnej medicíny, Stanica záchrannej zdravotnej služby LJF UK, Martin
ZDRAVOTNÁ DOKUMENTÁCIA V ZÁCHRANNEJ ZDRAVOTNEJ SLUŽBE
Z PRAXE
doc. MUDr. Emil Bakoš, PhD.
Chirurgická klinika FN, Nitra
NESTEROIDNÉ ANALGETIKÁ AKO MOŽNÁ PRÍČINA KRVÁCANIA DO GASTROINTESTINÁLNEHO TRAKTU
created by © zooom.sk s.r.o.