Stiahnite si Acrobat Reader   
 
KONZÍLIUM
prof. MUDr. Dušan Meško, PhD.
Klinika telovýchovného lekárstva UK JLF a MFN, Martin
Ischemická choroba srdca a športová aktivita
MEMORIX
h. doc. MUDr. Viliam Dobiáš, PhD.
Life Star Emergency, s.r.o., Limbach
Repetitórium urgentnej medicíny – Cievne mozgové príhody v prednemocničnej praxi
PRÍLOHA
MUDr. Rudolf Hrčka, CSc.
Gastroenterologická klinika NsP sv. Cyrila a Metoda, Bratislava
Vybrané kapitoly z klinickej gastroenterológie pre praktických lekárov (3. časť)
PREHĽADNE
h. doc. MUDr. Ľuboš Drgoňa, CSc., MUDr. Veronika Ballová, MUDr. Miriam Ladická, MUDr. Ján Lakota, CSc., MUDr. Andrej Vranovský, prof. RNDr. Jan Trupl, CSc.
Oddelenie klinickej hematológie a transfuziológie, Národný onkologický ústav, Bratislava; Katedra klinickej onkológie, Slovenská zdravotnícka univerzita, Bratislava; Oddelenie klinickej mikrobiológie, Národný onkologický ústav, Bratislava
Pľúcne mykózy
MUDr. Renáta Palmajová, Juraj Palmaj
Diabetologická ambulancia FNsP, Bratislava-Ružinov, pracovisko Pod. Biskupice; Špecializovaná nemocnica pre ortopedickú protetiku, n. o., Bratislava
Syndróm diabetickej nohy: diagnostika, prevencia a liečba v možnostiach praktického lekára
MUDr. Ľubica Váleková
Klinika hematológie a transfuziológie, JLF UK a MFN, Martin
Poruchy zrážania krvi
SPEKTRUM
doc. MUDr. Ivan Solovič, CSc., MUDr. Jana Kotuľáková
Ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie, Vyšné Hágy
Tuberkulóza a HIV/AIDS koinfekcia
TÉMA
doc. MUDr. Pavol Jarčuška, PhD., MUDr. Adriana Liptáková, PhD.
Klinika pre infekčné choroby LF UPJŠ a FN L. Pasteura, Košice, Ústav lekárskej mikrobiológie LF UPJŠ, Košice
Pohlavné choroby v ambulancii praktického lekára
MUDr. Zuzana Nižňanská, PhD.
I. gynekologicko-pôrodnícka klinika LF UK, Bratislava
Súčasné možnosti antikoncepcie
MUDr. Danica Caisová
Ambulancia FAIRA, Košice
Sexuálne poruchy v ambulancii praktického lekára
MUDr. Martin Hrivňák
Urologická klinika FNLP a LF UPJŠ, Košice
Erektilná dysfunkcia ako prvý príznak cievneho ochorenia
created by © zooom.sk s.r.o.