Stiahnite si Acrobat Reader   
 
HLAVNÁ TÉMA
prof. MUDr. Miroslav Borovský, CSc., MUDr. Zuzana Václavová, MUDr. Michaela Lattáková
I. gynekologicko-pôrodnícka klinika LF UK a FNsP, Bratislava
Kedy odporučíme hormonálnu substitučnú liečbu v klimaktériu?
MUDr. Zuzana Petrovičová
Privátna gynekologická ambulancia, Banská Bystrica
Kontraindikácie hormonálnej terapie v klimaktériu
prof. MUDr. Juraj Payer, CSc., MUDr. Lahim Baqi, MUDr. Zdenko Killinger, PhD.
V. Interná klinika LF UK a FNsP, Bratislava – Ružinov
Klimaktérium a kosť: Hormonálna substitučná liečba v prevencii a liečbe osteoporózy
MUDr. Ján Števlík
V. interná klinika, FNsP, Bratislava, pracovisko Ružinov
Klimaktérium a kardiovaskulárny systém
KONZÍLIUM
MUDr. Igor Lazar, prof. MUDr. Alexander Ostró, CSc.
II. gynekologicko-pôrodnícka klinika LF UPJŠ a FNLP, Košice
Prehľad liečby predmenštruačného syndrómu a predmenštruačnej dysforickej poruchy
MEMORIX
h. doc. MUDr. Viliam Dobiáš, PhD.
Life Star Emergency, spol. s r. o., záchranná zdravotná služba, Limbach
Repetitórium urgentnej medicíny: Poranenie tlakovou vlnou – Blast syndróm
PREHĽADNE
MUDr. Ivan Majerčák
III. Interná klinika FNLP a LF UPJŠ, Košice
Hypertenzia u metabolického syndrómu a kardiovaskulárne riziko
doc. MUDr. Peter Mitro, PhD.
III. Interná klinika LF UPJŠ a FN L. Pasteura, Košice
Diferenciálna diagnostika synkopálnych stavov
created by © zooom.sk s.r.o.