Stiahnite si Acrobat Reader   
 
TÉMA
prof. MUDr. Miroslav Šašinka, DrSc.
Klinika pre detí a dorast Andreja Getlíka, SZU, Bratislava
HODNOTENIE PUBERTY
doc. MUDr. Jaroslava Strnová, CSc.
Klinika pre deti a dorast A. Getlíka, SZU, Bratislava
AKTUÁLNA PROBLEMATIKA ENDOKRINOPATIÍ V ADOLESCENCII
doc. MUDr. Katarína Furková, CSc., mim. prof.
Katedra pediatrie SZU, Bratislava
ADOLESCENTNÁ NEFROLÓGIA
doc. MUDr. Jaroslav Kresánek, PhD.
Subkatedra dorastového lekárstva FZŠŠ SZU, Bratislava
TOXIKOMÁNIE U ADOLESCENTOV
PREHĽADNE
MUDr. Hana Kayserová
Centrum cystickej fibrózy FNsP, Bratislava
CYSTICKÁ FIBRÓZA (1. časť)
MUDr. Dušan Broďáni, PhD.
Algeziologická ambulancia – OAIM, Žilina
OROFACIÁLNA BOLESŤ
KONZÍLIUM
doc. MUDr. Jozef Války, CSc.
Centrum asistovanej reprodukcie ISCARE, Bratislava
SÚČASNÉ SMEROVANIE LIEČBY NEPLODNOSTI METÓDAMI ASISTOVANEJ REPRODUKCIE
MEMORIX
h. doc. MUDr. Viliam Dobiáš, PhD.
Life Star Emergency, záchranná zdravotná služba, Limbach
REPETITÓRIUM URGENTNEJ MEDICÍNY Pôrod v improvizovaných podmienkach
SPEKTRUM
Mgr. Petra Guštafíková
ANTISEPTIKÁ A INÉ PRÍPRAVKY NA PODPORNÚ LIEČBU PRI ZÁPALE ÚSTNEJ DUTINY A HLTANU
ODBORNÉ PODUJATIA
NOVÉ TRENDY V PREVENCII ATEROSKLERÓZY
PRÍLOHA
MUDr. Rudolf Hrčka, CSc.
VYBRANÉ KAPITOLY Z KLINICKEJ GASTROENTEROLÓGIE PRE PRAKTICKÝCH LEKÁROV (12. časť)
created by © zooom.sk s.r.o.