Stiahnite si Acrobat Reader   
 
TÉMA
MUDr. Tibor Barta, PhD.
I. ORL klinika FNsP sv. Cyrila a Metoda, LF UK a SZU, Bratislava
Rinosinusitídy
MUDr. Milan Jäger
I. Otorinolaryngologická klinika LF UK a FNsP, Bratislava
Závratové stavy u ľudí vyššieho veku
MUDr. Zuzana Kabátová
1. ORL Klinika NsP sv. Cyrila a Metoda, Bratislava
Hluchota a kochleárna implantácia
MUDr. Daniela Nechojdomová
I. Otorinolaryngologická klinika LF UK a FNsP, Bratislava
Akútne zápaly vonkajšieho o stredného ucha
MUDr. Patrik Štefanička
I. ORL klinika LF UK a FNsP, SZU, Bratislava
Karcinómy ústnej časti hltana - včasná diagnostika v ambulancii praktického lekára
MUDr. Miroslav Tedla
1. ORL klinika LF UK a FNsP, Bratislava
Diagnostika a liečba pacienta s poruchou prehĺtania
PREHĽADNE
doc. MUDr. Pavol Jarčuška, CSc.
Klinika pre infekčné choroby LF UPJŠ a FNLP, Košice
Môžu probiotiká ovplyvniť negatívny účinok antibiotík na fyziologickú mikroflóru?
doc. MUDr. Peter Mitro, PhD.
III. interná klinika LF UPJŠ a FN L. Pasteura, Košice
Manažment posledného štádia zlyhávania srdca
Štefan Urban
Klinika pneumológie a ftizeológie LF UK a FNsP, Bratislava
Novšie lieky v terapii respiračných chorôb
V prehľade sú uvedené niektoré novšie liečivá používané v klinickej praxi respiračných chorôb. Zo skupiny β2-adrenergických látok sú to formoterol a salmeterol, ktoré majú dlhší až 12 hodinový účinok s menšími nežiaducimi účinkami. Tiotropium, anticholinergický liek, má bronchodilatačný účinok v trvaní až 24 hodín. Ciklezonid má najlepší bezpečnostný profil v porovnaní s inými inhalačnými kortizonoidmi, s výhodným podávaním len jedenkrát denne. Montelukast, ako antagonista leukotriénov, má priaznivý účinok pri podávaní per os počas 24 hodín. Zo skupiny mukolytík je novým liečivom erdostein, ktorý preukazne inhibuje aj oxidačný stres. Vo všeobecnosti, pokroky v terapii respiračných chorôb boli zaznamenané najmä predĺžením trvania ich účinku, modernou inhalačnou technikou a možnosťou aplikácie per os.
Kľúčové slová: novšie lieky, respiračná terapia, tiotropium, ciklezonid, montelukast, erdostein, formoterol, salmeterol
Kľúčové slová MeSH: choroby dýchacieho systému – farmakoterapia; agonisty beta-agrenergické – použitie terapautické, farmakológia, účinky nežiaduce; antagonisty cholínergické – použitie terapeutické, farmakológia, účinky nežiaduce; bronchodilatanciá – použitie terapeutické, farmakológia; účinky nežiaduce; hormóny kôry nadobličiek – použitie terapeutické, farmakológia, účinky nežiaduce; aplikácia inhalačná; farmakoterapia kombinovaná; antagonisty leukotriénov – použitie terapeutické, farmakológia, účinky nežiaduce; expektoranciá – použitie terapeutické, farmakológia
MEMORIX
h. doc. MUDr. Viliam Dobiáš, PhD.
Life Star Emergency, záchranná zdravotná služba, Limbach
Akútna respiračná insuficiencia
SPEKTRUM
MUDr. Andrej Zachar, CSc.
III. interná klinika FNsP akademika L. Dérera, Bratislava
Medzi štyrmi očami: Ischemická choroba srdca a sexuálna kvalita života – tabu v ambulancii praktického lekára?
PARAGRAF
JUDr. MUDr. Peter Kováč, PhD.
Ústav súdneho lekárstva LF UK, Bratislava, Katedra trestného práva a kriminológie, Právnická fakulta Trnavskej Univerzity, Trnava
Zákonné podmienky pri vydávaní osvedčení
created by © zooom.sk s.r.o.