Stiahnite si Acrobat Reader   
 
TÉMA
MUDr. Tibor Barta, PhD.
I. ORL klinika FNsP sv. Cyrila a Metoda, LF UK a SZU, Bratislava
Rinosinusitídy
MUDr. Milan Jäger
I. Otorinolaryngologická klinika LF UK a FNsP, Bratislava
Závratové stavy u ľudí vyššieho veku
MUDr. Zuzana Kabátová
1. ORL Klinika NsP sv. Cyrila a Metoda, Bratislava
Hluchota a kochleárna implantácia
MUDr. Daniela Nechojdomová
I. Otorinolaryngologická klinika LF UK a FNsP, Bratislava
Akútne zápaly vonkajšieho o stredného ucha
MUDr. Patrik Štefanička
I. ORL klinika LF UK a FNsP, SZU, Bratislava
Karcinómy ústnej časti hltana - včasná diagnostika v ambulancii praktického lekára
MUDr. Miroslav Tedla
1. ORL klinika LF UK a FNsP, Bratislava
Diagnostika a liečba pacienta s poruchou prehĺtania
Ťažké prehĺtanie (dysfágia) je častý problém, ktorý sa môže vyskytnúť u pacienta v akomkoľvek veku, častejšie vo vyššom veku. o dysfágii hovoríme v prípade poruchy prechodu potravy alebo tekutín z ústnej dutiny do žalúdka. Porucha prehĺtania môže byť zapríčinená viacerými faktormi, vo väčšine prípadov ide o nezávažné ťažkosti. Zriedkavejšie dysfágiu zapríčiňuje vážnejšie ochorenie, ako napríklad tumor alebo neurologické ochorenie, prípadne pooperačný stav alebo rádioterapia v oblasti hlavy a krku. Diagnostiku a následnú liečbu možno realizovať na špecializovanom pracovisku. Ako základné diagnostické metódy využívame videofibroskopické a videofluoroskopické vyšetrenie.
Kľúčové slová: hltací akt, aspirácia, dysfágia
Kľúčové slová MeSH: poruchy prehĺtania – etiológia, diagnostika, terapia; prehĺtanie – fyziológia; aspirácia respiračná

Diagnostics and treatment of a patient with difficulty in swallowing
Difficulty in swallowing (dysphagia) is common among all age groups, especially the elderly. The term dysphagia refers to difficult swallowing or the feeling of difficulty passing food or liquid from the mouth to the stomach. This may be caused by many factors, most of which are temporary and not threatening. Difficulties in swallowing rarely represent a more serious disease, such as a tumor or a progressive neurological disorder. Dysphagia is frequent after major surgeries or radiation treatment in the head and neck region. Specialists dealing with dysphagia are able to diagnose the problem with special diagnostic methods as modified baryum swallow or feeS. According to the findings specific terapy is administrated.
Key words: swallowing act, aspiration, dysphagia
Key words MeSH: deglutition disorders – etiology, diagnosis, therapy; deglutition – physiology; respiratory aspiration
PREHĽADNE
doc. MUDr. Pavol Jarčuška, CSc.
Klinika pre infekčné choroby LF UPJŠ a FNLP, Košice
Môžu probiotiká ovplyvniť negatívny účinok antibiotík na fyziologickú mikroflóru?
doc. MUDr. Peter Mitro, PhD.
III. interná klinika LF UPJŠ a FN L. Pasteura, Košice
Manažment posledného štádia zlyhávania srdca
Štefan Urban
Klinika pneumológie a ftizeológie LF UK a FNsP, Bratislava
Novšie lieky v terapii respiračných chorôb
MEMORIX
h. doc. MUDr. Viliam Dobiáš, PhD.
Life Star Emergency, záchranná zdravotná služba, Limbach
Akútna respiračná insuficiencia
SPEKTRUM
MUDr. Andrej Zachar, CSc.
III. interná klinika FNsP akademika L. Dérera, Bratislava
Medzi štyrmi očami: Ischemická choroba srdca a sexuálna kvalita života – tabu v ambulancii praktického lekára?
PARAGRAF
JUDr. MUDr. Peter Kováč, PhD.
Ústav súdneho lekárstva LF UK, Bratislava, Katedra trestného práva a kriminológie, Právnická fakulta Trnavskej Univerzity, Trnava
Zákonné podmienky pri vydávaní osvedčení
created by © zooom.sk s.r.o.