Stiahnite si Acrobat Reader   
 
TÉMA
MUDr. Tibor Barta, PhD.
I. ORL klinika FNsP sv. Cyrila a Metoda, LF UK a SZU, Bratislava
Rinosinusitídy
MUDr. Milan Jäger
I. Otorinolaryngologická klinika LF UK a FNsP, Bratislava
Závratové stavy u ľudí vyššieho veku
MUDr. Zuzana Kabátová
1. ORL Klinika NsP sv. Cyrila a Metoda, Bratislava
Hluchota a kochleárna implantácia
Hluchota je jedno z najťažších zmyslových poškodení. V súčasnosti žije na svete asi 30 miliónov nepočujúcich. U nás je to približne 9 tisíc dospelých a 1200 hluchých detí. Svetová zdravotnícka organizácia (wHo) v rámci trvalých poškodení organizmu radí hluchotu hneď na druhé miesto po mentálnom poškodení (ešte pred slepotu). Ani jedno poškodenie organizmu nemá na psychiku človeka také výrazné následky ako hluchota.
Kľúčové slová: hluchota, kochleárny implantát, indikácie, komplikácie
Kľúčové slová MeSH: hluchota – klasifikácia, terapia, chirurgia; implantácia kochleárna – účinky nežiaduce

Deafness and cochlear implantation
Authors deal with the etiology of deafness and management of bilateral deafness by cochlear implantation. Indications, principles, surgical technique and early and late possible complications of cochlear implantation are presented. Authors also discuss the basic technique of rehabilitation of implanted patient.
Key words: deafness, cochlear implantation, indications, complications.
Key words MeSH: deafness – classification, therapy surgery; cochlear implantation – adverse effects.
MUDr. Daniela Nechojdomová
I. Otorinolaryngologická klinika LF UK a FNsP, Bratislava
Akútne zápaly vonkajšieho o stredného ucha
MUDr. Patrik Štefanička
I. ORL klinika LF UK a FNsP, SZU, Bratislava
Karcinómy ústnej časti hltana - včasná diagnostika v ambulancii praktického lekára
MUDr. Miroslav Tedla
1. ORL klinika LF UK a FNsP, Bratislava
Diagnostika a liečba pacienta s poruchou prehĺtania
PREHĽADNE
doc. MUDr. Pavol Jarčuška, CSc.
Klinika pre infekčné choroby LF UPJŠ a FNLP, Košice
Môžu probiotiká ovplyvniť negatívny účinok antibiotík na fyziologickú mikroflóru?
doc. MUDr. Peter Mitro, PhD.
III. interná klinika LF UPJŠ a FN L. Pasteura, Košice
Manažment posledného štádia zlyhávania srdca
Štefan Urban
Klinika pneumológie a ftizeológie LF UK a FNsP, Bratislava
Novšie lieky v terapii respiračných chorôb
MEMORIX
h. doc. MUDr. Viliam Dobiáš, PhD.
Life Star Emergency, záchranná zdravotná služba, Limbach
Akútna respiračná insuficiencia
SPEKTRUM
MUDr. Andrej Zachar, CSc.
III. interná klinika FNsP akademika L. Dérera, Bratislava
Medzi štyrmi očami: Ischemická choroba srdca a sexuálna kvalita života – tabu v ambulancii praktického lekára?
PARAGRAF
JUDr. MUDr. Peter Kováč, PhD.
Ústav súdneho lekárstva LF UK, Bratislava, Katedra trestného práva a kriminológie, Právnická fakulta Trnavskej Univerzity, Trnava
Zákonné podmienky pri vydávaní osvedčení
created by © zooom.sk s.r.o.