Stiahnite si Acrobat Reader   
 
EDITORIÁL
MUDr. Igor Stankovič, cSc.
Klinika infektológie a geografickej medicíny LF UK, Bratislava
Infekčné ochorenia a ATB liečba
PREHĽADNE
prof. MUDr. Mária Szilágyiová, CSc.
Infekčná klinika JLF UK a MFN, Martin
Parazitárne ochorenia – aktuálne poznatky
doc. MUDr. Peter Mitro, PhD.
III. interná klinika LF UPJŠ a FN L. Pasteura v Košiciach
Diagnostika a terapia hypotenzných stavov v ambulancii praktického lekára
prof. MUDr. Július Mazuch, DrSc.
I. Chirurgická klinika Jesseniova lekárska fakulta UK, Martin
Pľúcna tromboembólia: diagnostika a liečba
HLAVNÁ TÉMA
doc. MUDr. Pavol Jarčuška, PhD., MUDr. Pavol Kristian
Klinika pre infekčné choroby LF UPJŠ a FN L. Pasteura, Košice
PhD., MUDr. Martin Hrivňák
1. súkromná nemocnica Košice – Šaca, a.s., Košice
MUDr. Rudolf Novotný
Interná klinika FNsP J. A. Reimana, Prešov
Antibiotická liečba uroinfekcií
MUDr. Dušan Krkoška, CSc.
Infekčná klinika MFN, Martin
Pohryzenie a poranenie zvieraťom – profylaxia a liečba
MUDr. Igor Stankovič, CSc.
Klinika infektológie a geografickej medicíny LF UK, Bratislava
Erysipelas – diagnostika a manažment
HLAVNÁ TÉMA
MUDr. Vladimír Rolný
Klinika infektológie a geografickej medicíny FNsP, Bratislava
Antibiotická liečba infekčných endokarditíd
MEMORIX
h. doc. MUDr. Viliam Dobiáš, PhD.
Life Star Emergency – záchranná zdravotná služba, Limbach
Repetitórium urgentnej medicíny: Akútne intoxikácie liekmi a chemikáliami – všeobecné zásady liečby
SPEKTRUM
prof. MUDr. Viliam Bada, CSc.
III. interná klinika LF UK a FNsP akad. L. Dérera, Bratislava
Po 20 rokoch nový terapeutický princíp v liečbe ischemickej choroby srdca
Štatistické materiály SZO zaradili slovensko v KVS mortalite na druhé miesto v Európe. Hlavnou príčinou mortality je ICHS. Jednou z prvých manifestácii ICHS býva stabilná angina pectoris (SAP). Epidemiologická štúdia realizovaná počas 6 rokov v 49 slovenských mestách u temer 17 000 probandov potvrdila vysokú prevalenciu klasických rizikových faktorov a nedostatočnú úroveň liečby KVS ochorení. V júni 2006 boli publikované nové odporúčania ESC na liečbu SAP, v ktorých nachádzame nový terapeutický prístup na liečbu stabilnej anginy pectoris ivabradín. Ivabradín je selektívny inhibítor sinoatriálneho uzla blokujúci diastolický, hyperpolarizačný If prúd. Ivabradín pôsobí výlučne negatívne chronotropne, rovnomerne v pokoji i pri záťaži, neovplyvňuje rýchlosť A-V prevodu, inotropiu myokardu, výšku krvného tlaku, cievny ani bronchiálny tonus, neovplyvňuje glycidový ani lipidový metabolizmus. spomalením srdcovej frekvencie znižuje nároky myokardu na spotrebu kyslíka a predĺžením diastoly zlepšuje koronárnu perfúziu, čím priamo ovplyvňuje príznaky SAP. Ivabradín je určený pacientom, u ktorých sú beta-blokátory kontraindikované, alebo túto liekovú skupinu pre závažné NÚL neznášajú. Doterajšie klinické skúsenosti s ivabradínom aj na slovensku potvrdzujú jeho bezpečnosť, dobrú znášanlivosť a porovnateľnú klinickú účinnosť s beta-blokátormi.
Kľúčové slová: SZO celosvetová mortalita, slovensko KVS epidemiológia, sínusový uzol, If prúd, ivabradín.
Kľúčové slová MeSH: ischémia myokardu – farmakoterapia, úmrtnosť; frekvencia srdcová – účinky liekov; zníženie aktivity, chemické (fyziológia); úmrtnosť; angina pectoris – farmakoterapia; choroby kardiovaskulárne – epidemiológia, úmrtnosť; nodus sinuatrialis – účinky liekov.
ODBORNÉ PODUJATIA
prof. MUDr. Andrej Dukát, CSc.
II. interná klinika LF UK a FNsP, Bratislava
Poohliadnutie sa za spojeným svetovým i európskym kardiologickým kongresom v Barcelone
PRÍLOHA
MUDr. Rudolf Hrčka, CSc.
Vybrané kapitoly z klinickej gastroenterológie pre praktických lekárov (10. časť)
AUTODIDAKT ICKÝ TEST
Test č. 11/2006
created by © zooom.sk s.r.o.