Stiahnite si Acrobat Reader   
 
KONZÍLIUM
MUDr. Juraj Šimko, PhD.
II. gynekologicko-pôrodnícka klinika, Bratislava
Chlamýdiové infekcie z pohľadu gynekológa
MEMORIX
h. doc. MUDr. Viliam Dobiáš, PhD.
International Rescue System, s.r.o., Bratislava
Repetitórium urgentnej medicíny – Úrazy elektrickým prúdom a bleskom
PARAGRAF
JUDr. MUDr. Peter Kováč
Ústav súdneho lekárstva LF UK a FN, Bratislava
Eutanázia a asistovaná samovražda z hľadiska trestného práva
POD LUPOU
Mgr. Zuzana Mikovčáková
Zentiva, a.s.
Informácie pre lekárov na internete – www.zdravcentra.sk
RELAX
MUDr. Jozef Jakuš
Pán doktor, príďte! Zápisky lekára po 100 rokoch
Dva tituly na jednej knihe, ktorá sa dostáva do kníhkupectiev sú na prvý pohľad nepochopiteľné. Autor knihy, MUDr. Jakuš Jozef pôsobiaci na Kysuciach 36 rokov sa podujal na neľahkú úlohu. Svojimi zápiskami z pôsobenia na Kysuciach nadviazal na dnes už "kultovú“ knihu MUDr. I. Hálka „Zápisky lekára“, ktorej príbehy vznikali práve pred 100 rokmi. Táto kniha svojimi často až neuveriteľnými príbehmi pacientov – prevažne obyvateľov kysuckých kopaníc oslovila autora, ktorý ju využil na porovnanie obdobia pred 100 rokmi a 21. storočím na Kysuciach. „Pán doktor príďte!“ svojimi príbehmi nenútene pokračuje v tvorení obrazu Kysúc, ktorý Hálek urobil na začiatku 20. storočia vo svojej knihe. Vďaka novej knihe sa čitateľ môže pozrieť do domova (možno) posledných obyvateľov kysuckých osád žijúcich vo svojich dreveniciach postavených čo najbližšie k nebu, na neúrodných kysuckých kopcoch. Máloktoré povolanie má tú možnosť nazrieť do najintímnejších kútov domácnosti, ako má lekár. Autor túto možnosť využil dokonale. Predstavuje svojich pacientov nielen ako pacientov, ale i svojich dobre známych. Snaží sa vo svojich príbehoch hlbšie ponoriť do psychiky obyčajného kopaničiara a popri jeho telesných neduhoch odhaliť i jeho dušu. Nehaní ani nebulvarizuje podmienky života na kysuckých vrchoch a dedinách. Z textov plynie vzácne fluidum pohody, porozumenia i láskavého kárania spôsobu života dnešných Kysučanov. Lekár i bežný čitateľ nájde v príbehoch i obraz práce „obvodného“ lekára. Práce, ktorá nie je len o technologickej medicíne, ale i o práci s človekom – s jeho dušou, radosťami i bolesťami, na ktoré nestačí len tabletka či injekcia. Tu je potreba vcítenia sa do myslenia, konania i tradícií, aby lekár pochopil a pomohol vždy, keď to pacient potrebuje. V prípade prezentovanej knihy došlo k vzácnej symbióze obrazu a slova. Mladý adept žurnalistiky Samuel Vanko putoval spoločne s autorom textov po návštevách u pacientov na kysuckých kopaniciach. Vznikol tak súbor netradičných fotografií z kysuckých kopaníc umelecky citlivo a hodnoverne ilustrujúcich a doplňujúcich texty. Príbehy knihy „Pán doktor príďte!“ s fotografiami sú netradičným a možno i inšpirujúcim pohľadom na zaujímavý kút Slovenska – Kysúc.
SPEKTRUM
h. doc. MUDr. Eva Máderová, CSc.
Úrad verejného zdravotníctva SR, Bratislava
Zmena zabezpečenia očkovacích látok z centrálneho systému na decentralizovaný
TÉMA
prof. MUDr. Juraj Fabián, DrSc.
Transplantačné oddelenie, SÚSCH, Bratislava
Editoriál – Chronická ischemická choroba srdca pre lekárov prvého kontaktu
MUDr. Milan Luknár, MUDr. Branislav Líška
Transplantačné oddelenie, SÚSCH, Bratislava; Oddelenie akútnej kardiológie, SÚSCH, Bratislava
Prevencia ischemickej choroby srdca
MUDr. Ivana Štefanková; prof. MUDr. Juraj Fabián, DrSc.
Transplantačné oddelenie, SÚSCH, Bratislava
Diagnostika porúch prekrvenia a dysfunkcie myokardu
doc. MUDr. Eva Goncalvesová, CSc.; prof. MUDr. Juraj Fabián, DrSc.
Kardiologická ambulancia, SÚSCH, Bratislava; Transplantačné oddelenie, SÚSCH, Bratislava
Farmakoterapia ischemickej choroby srdca z pohľadu potrieb a možností ambulantnej sféry
MUDr. Viliam Fridrich, PhD.
Kardiologická klinika, oddelenie intervenčnej kardiológie, SÚSCH, Bratislava
Perkutánna koronárna intervencia v liečbe ischemickej choroby srdca
prof. MUDr. Vasiľ Hricák, PhD., MFSC.
Kardiologická klinika, oddelenie akútnej kardiológie, SÚSCH, Bratislava
Starostlivosť o pacientov po revaskularizačnej liečbe myokardu: prístup praktického lekára
MUDr. Richard Outrata; MUDr. Jaroslav Lupták
Klinika kardiochirurgie, SÚSCH, Bratislava
Chirurgická liečba chronickej ischemickej choroby srdca
created by © zooom.sk s.r.o.