Stiahnite si Acrobat Reader   
 
KONZÍLIUM
MUDr. Juraj Šimko, PhD.
II. gynekologicko-pôrodnícka klinika, Bratislava
Chlamýdiové infekcie z pohľadu gynekológa
MEMORIX
h. doc. MUDr. Viliam Dobiáš, PhD.
International Rescue System, s.r.o., Bratislava
Repetitórium urgentnej medicíny – Úrazy elektrickým prúdom a bleskom
PARAGRAF
JUDr. MUDr. Peter Kováč
Ústav súdneho lekárstva LF UK a FN, Bratislava
Eutanázia a asistovaná samovražda z hľadiska trestného práva
Problematika eutanázie sa s rozvojom poznatkov medicíny stala čoraz aktuálnejšou a naliehavejšou. Diskusie o eutanázii sa začali v 19. storočí, rozvinuli sa v úvode 20. storočia, no po skúsenostiach s tzv. programom eutanázie v nacistickom Nemecku po druhej svetovej vojne na niekoľko desaťročí akékoľvek diskusie utíchli. Až od sedemdesiatych rokov 20. storočia sa téma eutanázie začala opätovne otvárať. Slovenské právo v súčasnosti nemá vhodné prostriedky, ktoré by jednoznačným spôsobom umožnili rozlíšiť usmrtenie terminálne chorého jedinca zo súcitu a na jeho výslovnú žiadosť, prípadne pomoc pri samovražde takéhoto jedinca a „obyčajný“ trestný čin vraždy. Kľúčové slová: eutanázia, asistovaná samovražda, Slovensko, súčasný stav.
Kľúčové slová: eutanázia, asistovaná samovražda, Slovensko, súčasný stav.
Kľúčové slová MeSH: eutanázia; samovražda asistovaná; zákonodarstvo; Slovensko.
POD LUPOU
Mgr. Zuzana Mikovčáková
Zentiva, a.s.
Informácie pre lekárov na internete – www.zdravcentra.sk
RELAX
MUDr. Jozef Jakuš
Pán doktor, príďte! Zápisky lekára po 100 rokoch
SPEKTRUM
h. doc. MUDr. Eva Máderová, CSc.
Úrad verejného zdravotníctva SR, Bratislava
Zmena zabezpečenia očkovacích látok z centrálneho systému na decentralizovaný
TÉMA
prof. MUDr. Juraj Fabián, DrSc.
Transplantačné oddelenie, SÚSCH, Bratislava
Editoriál – Chronická ischemická choroba srdca pre lekárov prvého kontaktu
MUDr. Milan Luknár, MUDr. Branislav Líška
Transplantačné oddelenie, SÚSCH, Bratislava; Oddelenie akútnej kardiológie, SÚSCH, Bratislava
Prevencia ischemickej choroby srdca
MUDr. Ivana Štefanková; prof. MUDr. Juraj Fabián, DrSc.
Transplantačné oddelenie, SÚSCH, Bratislava
Diagnostika porúch prekrvenia a dysfunkcie myokardu
doc. MUDr. Eva Goncalvesová, CSc.; prof. MUDr. Juraj Fabián, DrSc.
Kardiologická ambulancia, SÚSCH, Bratislava; Transplantačné oddelenie, SÚSCH, Bratislava
Farmakoterapia ischemickej choroby srdca z pohľadu potrieb a možností ambulantnej sféry
MUDr. Viliam Fridrich, PhD.
Kardiologická klinika, oddelenie intervenčnej kardiológie, SÚSCH, Bratislava
Perkutánna koronárna intervencia v liečbe ischemickej choroby srdca
prof. MUDr. Vasiľ Hricák, PhD., MFSC.
Kardiologická klinika, oddelenie akútnej kardiológie, SÚSCH, Bratislava
Starostlivosť o pacientov po revaskularizačnej liečbe myokardu: prístup praktického lekára
MUDr. Richard Outrata; MUDr. Jaroslav Lupták
Klinika kardiochirurgie, SÚSCH, Bratislava
Chirurgická liečba chronickej ischemickej choroby srdca
created by © zooom.sk s.r.o.