Stiahnite si Acrobat Reader   
 
KONZÍLIUM
MUDr. Juraj Šimko, PhD.
II. gynekologicko-pôrodnícka klinika, Bratislava
Chlamýdiové infekcie z pohľadu gynekológa
MEMORIX
h. doc. MUDr. Viliam Dobiáš, PhD.
International Rescue System, s.r.o., Bratislava
Repetitórium urgentnej medicíny – Úrazy elektrickým prúdom a bleskom
PARAGRAF
JUDr. MUDr. Peter Kováč
Ústav súdneho lekárstva LF UK a FN, Bratislava
Eutanázia a asistovaná samovražda z hľadiska trestného práva
POD LUPOU
Mgr. Zuzana Mikovčáková
Zentiva, a.s.
Informácie pre lekárov na internete – www.zdravcentra.sk
RELAX
MUDr. Jozef Jakuš
Pán doktor, príďte! Zápisky lekára po 100 rokoch
SPEKTRUM
h. doc. MUDr. Eva Máderová, CSc.
Úrad verejného zdravotníctva SR, Bratislava
Zmena zabezpečenia očkovacích látok z centrálneho systému na decentralizovaný
Od roku 2005 platí na Slovensku nový systém zaobstarávania očkovacích látok, zmenil sa systém centralizovaný na decentralizovaný. Organizačné zmeny sú legislatívne upravené Odborným usmernením MZ SR č. SZS/0120/2005-OLP zo 7. februára 2005, ktorým sa usmerňuje postup pri zabezpečovaní očkovacích látok. Autorka poukazuje na niektoré výhody a nevýhody oboch systémov a na potrebu udržania vysokej zaočkovanosti populácie pri aplikovaní nového systému zaobstarávania očkovacích látok.
Kľúčové slová: Imunizačný program, očkovacie látky, očkovanie.
Kľúčové slová MeSH: imunizácia hronadná; vakcíny; vakcinácia.
TÉMA
prof. MUDr. Juraj Fabián, DrSc.
Transplantačné oddelenie, SÚSCH, Bratislava
Editoriál – Chronická ischemická choroba srdca pre lekárov prvého kontaktu
MUDr. Milan Luknár, MUDr. Branislav Líška
Transplantačné oddelenie, SÚSCH, Bratislava; Oddelenie akútnej kardiológie, SÚSCH, Bratislava
Prevencia ischemickej choroby srdca
MUDr. Ivana Štefanková; prof. MUDr. Juraj Fabián, DrSc.
Transplantačné oddelenie, SÚSCH, Bratislava
Diagnostika porúch prekrvenia a dysfunkcie myokardu
doc. MUDr. Eva Goncalvesová, CSc.; prof. MUDr. Juraj Fabián, DrSc.
Kardiologická ambulancia, SÚSCH, Bratislava; Transplantačné oddelenie, SÚSCH, Bratislava
Farmakoterapia ischemickej choroby srdca z pohľadu potrieb a možností ambulantnej sféry
MUDr. Viliam Fridrich, PhD.
Kardiologická klinika, oddelenie intervenčnej kardiológie, SÚSCH, Bratislava
Perkutánna koronárna intervencia v liečbe ischemickej choroby srdca
prof. MUDr. Vasiľ Hricák, PhD., MFSC.
Kardiologická klinika, oddelenie akútnej kardiológie, SÚSCH, Bratislava
Starostlivosť o pacientov po revaskularizačnej liečbe myokardu: prístup praktického lekára
MUDr. Richard Outrata; MUDr. Jaroslav Lupták
Klinika kardiochirurgie, SÚSCH, Bratislava
Chirurgická liečba chronickej ischemickej choroby srdca
created by © zooom.sk s.r.o.