Stiahnite si Acrobat Reader   
 
HLAVNÁ TÉMA
MUDr. Martin Hrubiško, PhD.
OKIA OUSA, Bratislava
Alergická nádcha
MUDr. Peter Čižnár, CSc.
1. Detská klinika LF UK a DFNsP, Bratislava
Primárne poruchy imunitného systému – ich diagnostika a liečba
MUDr. Martin Hrubiško, PhD.
OKIA OUSA, Bratislava
Sú mikroorganizmy naozaj naši nepriatelia?
MUDr. Hana Kayserová
OKIA, FNsP Bratislava, pracovisko Podunajské Biskupice
Imunita, tehotenstvo a plod
KONZÍLIUM
MUDr. Ivan André, PhD.
Psychiatrická klinika FNsP a LF UK, Bratislava
Intoxikácie psychofarmakami a drogami v ambulancii praktického lekára
MUDr. Miriam Ladická
OKHT Národný onkologický ústav, Bratislava
Spolupráca praktického lekára a onkológa v liečení onkologického pacienta
MEMORIX
h. doc. MUDr. Viliam Dobiáš, PhD.
Life Star Emergency, s.r.o., Limbach
Repetitórium urgentnej medicíny: Postupy rozšírenej kardiopulmonálnej resuscitácie dospelých v urgentnej prednemocničnej starostlivosti
Približne každých 5 rokov prichádzajú nové odporúčania na liečbu pri zastavení dýchania a obehu, ktoré sú mierne zmenené od predchádzajúcich. Odporúčania medzinárodných inštitúcií, ktoré vznikli v Dallase na konsenzuálnej konferencii a boli zverejnené v novembri 2005 sú od predchádzajúcich podstatne iné. Netvrdia síce, že doterajšie boli neúčinné, ale odôvodnenia sú dosť presvedčivé na to, aby sme čím skôr začali používať nové postupy tak ako sú uvádzané Európskou resuscitačnou radou (ERC). Bazálne vedomosti z odporúčaní z roku 2000 a nácvik kardiopulmonálnej resuscitácie podľa predchádzajúcich odporúčaní sú predpokladom pochopenia uvádzaných algoritmov.
Kľúčové slová: kardiopulmonálna resuscitácia základná, kardiopulmonálna resuscitácia rozšírená, umelé dýchanie, masáž srdca, defibrilácia.
Kľúčové slová MeSH: zastavenie srdca – terapia; resuscitácia kardiopulmonálna – metódy, trendy; prvá pomoc.
PARAGRAF
JUDr. MUDr. Peter Kováč, PhD.
Ústav súdneho lekárstva LF UK, Bratislava; Katedra trestného práva a kriminológie PF TU, Trnava
Súkromné bezpečnostné služby
POD LUPOU

Špitálska 21, 812 32 Bratislava
Liga proti rakovine SR
PREHĽADNE
MUDr. Irina Šebová, CSc., MUDr. Anna Valentová, MUDr. Ján Siváček
I. ORL klinika LF UK, FNsP a SZU, Bratislava, Neštátna imuno-alergologická ambulancia, Bratislava
Chronická tonzilitída
doc. MUDr. Tomáš Skřička, CSc.
Bakešova nemocnice, Brno
Akutní hemoroidální nemoc
SPEKTRUM
MUDr. Jarmila Lančová
Úrad verejného zdravotníctva SR ,Bratislava
Uchovávanie a distribúcia očkovacích látok
RNDr. Katarína Fandáková
Národné centrum zdravotníckych informácií, Bratislava
Vznik Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI) – významný krok v informatizácii zdravotníctva
Z PRAXE
MUDr. Imrich Ceconík
Ambulancia praktického lekára pre dospelých, Horný Bar
Rakovina kože v ambulancii praktického lekára
AUTODIDAKTICKÝ TEST

Test č. 3/2006
created by © zooom.sk s.r.o.