Stiahnite si Acrobat Reader   
 
KONZÍLIUM
prof. MUDr. Dušan Meško, PhD.
Klinika telovýchovného lekárstva JLF UK a MFN, Martin
Arteriálna hypertenzia a športová aktivita
MEMORIX
h. doc. MUDr. Viliam Dobiáš, PhD.
International Rescue System, s.r.o., Bratislava
Repetitórium urgentnej medicíny – Krvácanie z rán a telesných otvorov
PARAGRAF
JUDr. MUDr. Peter Kováč
Ústav súdneho lekárstva LF UK a FN, Bratislava
Vykonávacie predpisy ku novým zdravotníckym zákonom
POD LUPOU
MUDr. Karol Kálig, CSc., MUDr. Renáta Andrejčáková
KAIM LFUK FN Bratislava, Nadácia Reťaz života
Intenzívna medicína – východisko pre boj proti zbytočnej smrti. Preventabilná smrť
PREHĽADNE
prof. MUDr. Eva Rozborilová, CSc.
Klinika tuberkulózy a pľúcnych chorôb JLF UK a MFN, Martin
Chronická obštrukčná choroba pľúc
doc. MUDr. Marian Bátovský, CSc.
III. interná klinika FNsP Bratislava
Manažment refluxnej choroby pažeráka
PŘEHLEDNÉ ČLÁNKY
doc. MUDr. Jiří Nevoral, CSc.
Pediatrická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha
Prebiotika, probiotika a synbiotika
TÉMA
prof. MUDr. Jozef Rovenský, DrSc.
Národný ústav reumatických chorôb, Piešťany
Editoriál
prof. MUDr. Jozef Rovenský, DrSc., MUDr. Ivan Rybár, MUDr. Dagmar Mičeková, CSc., MUDr. Daniel Žlnay, PhD., doc. MUDr. Jozef Lukáč, CSc., MUDr. Peter Poprac, PhD.
Národný ústav reumatických chorôb, Piešťany
Farmakoterapeutické postupy pri reumatoidnej artritíde
doc. MUDr. Jozef Lukáč, CSc., prof. MUDr. Jozef Rovenský, DrSc., MUDr. Oľga Lukáčová, PhD.
Národný ústav reumatických chorôb, Piešťany
Koxiby v reumatológii
MUDr. Dagmar Mičeková, CSc., prof. MUDr. Jozef Rovenský, DrSc., MUDr. Vanda Mlynáriková
Národný ústav reumatických chorôb, Piešťany
Sjögrenov syndróm – terapeutické možnosti
MUDr. Ivana Révayová
Reumatologická ambulancia, Nemocnica Ministerstva obrany, Bratislava
Klinické prejavy systémového lupus erytematozus
Z PRAXE
MUDr. Jozef Čupka
Praktický lékař pro dospělé; Koordinátor Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP pro oblast závislostí; Ústav veřejného zdravotnictví a preventivního lékařství 2. LF UK Praha
Odvykání kouření v ambulanci praktického lékaře
created by © zooom.sk s.r.o.