Stiahnite si Acrobat Reader   
 
KONZÍLIUM
MUDr. JUDr. Peter Kováč
Ústav súdného lekárstva, LF UK Bratislava
Prehliadka zomrelých
LIEK
MUDr. Marián Jánoš
Schering-Plough C.E. AG, Bratislava
Claritine® – nová možnosť v liečbe alergií aj v ambulancii praktického lekára
MEMORIX
MUDr. Jana Somošová, PhD.
Psychiatrická klinika FN a LFUK, Bratislava
Psychoaktívne látky a najčastejšie komplikácie spojené s ich užívaním
h. doc. MUDr. Viliam Dobiáš, PhD.
Záchranná a dopravná zdravotnícka služba
Úrazy spôsobené teplom
PARAGRAF
MUDr. JUDr. Peter Kováč
Ústav súdneho lekárstva LF UK Bratislava
Zodpovedá lekár za veci odložené pacientom v čakárni?
MUDr. JUDr. Peter Kováč
Ústav súdneho lekárstva LF UK Bratislava
Reprodukcia hudby v čakárni ambulancie
POD LUPOU
MUDr. Ľubomíra Fábryová, doc. MUDr. Rašlová Katarína, CSc.
1Ambulancia pre diabetológiu, poruchy látkovej premeny a výživy, Bratislava 2Vedecko–výskumná základňa SZU – ÚPKM, Bratislava
Pilotný projekt vyhľadávania závažných dyslipoproteinémií v slovenskej populácii 40-ročných – dizajn štúdie
Mgr. Zuzana Mikovčáková
Zentiva SK, a.s.
Utriedené informácie pre lekárov na internete – www.zdravcentra.sk
PREHĽADNE
prof. MUDr Vladimír Tesař, DrSc.
Klinika nefrologie 1. LF UK a VFN, Praha
Ovlivnění progrese chronických nefropatií inhibitory angiotenzin konvertujícího enzymu a antagonisty angiotenzinu
doc. MUDr. Pavol Jarčuška, PhD., MUDr. Elena Adamkovičová, PhD.
Klinika pre infekčné choroby FN L. Pasteura a LF UPJŠ Košice
Infekcie vyvolané herpesvírusom 1 a herpesvírusom 2
SPEKTRUM
MUDr. Eva Máderová, CSc.
Úrad verejného zdravotníctva SR, Bratislava
Kontrola a surveillance infekčných ochorení na Slovensku po vstupe do Európskej únie
MUDr. JUDr. Peter Kováč
Ústav súdneho lekárstva LF UK Bratislava
Ako predcházať napadnutiu počítača vírusmi .
V súčasnosti existuje viac ako 60 tisíc rozličných druhov počítačových vírusov, červov, trójskych koní a iných nebezpečných programov. Je teda dôležité, aby každý používateľ počítača nebral túto potenciálnu hrozbu na ľahkú váhu. Takmer každý je už dnes pripojený do internetu, takmer každý používa elektronickú poštu. Pritom sú to dnes najčastejšie brány, ktorými sa do počítača môže dostať vírus, či iná podobná infiltrácia. Škody, ktoré môžu vzniknúť v dôsledku sekundovej nepozornosti za počítačom môžu dosiahnuť neuveriteľné výšky. Pri ochrane počítača proti infiltráciám a hrozbám nielen z internetu je veľmi dôležité dodržiavať určité zásady. Tieto jednoduché a ľahko zapamätateľné zásady bezpečného používania počítača by mal ovládať každý používateľ počítača.
TÉMA
MUDr. Boris Hruškovič
Alergologická a imunologická ambulancia, Bratislava
Alergia a astma v Európe
MUDr. Katarína Bergendiová, PhD.
Pneumo-Alergo Centrum, Bratislava
Jednotné dýchacie cesty
MUDr. Radovan Košturiak
Ústav tuberkulózy a respiračných chorôb, Kvetnica
Optimálna kontrola astmy – dve cesty k jednému cieľu
MUDr. Hana Kayserová
Oddelenie klinickej imunológie, NÚTaRCH, Bratislava
Potravinová alergia
h. doc. MUDr. Viliam Dobiáš, PhD.
Záchranná a dopravná zdravotnícka služba, Bratislava
Alergická – anafylaktická reakcia
created by © zooom.sk s.r.o.