Stiahnite si Acrobat Reader   
 
KONZÍLIUM
MUDr. JUDr. Peter Kováč
Ústav súdného lekárstva, LF UK Bratislava
Prehliadka zomrelých
LIEK
MUDr. Marián Jánoš
Schering-Plough C.E. AG, Bratislava
Claritine® – nová možnosť v liečbe alergií aj v ambulancii praktického lekára
MEMORIX
MUDr. Jana Somošová, PhD.
Psychiatrická klinika FN a LFUK, Bratislava
Psychoaktívne látky a najčastejšie komplikácie spojené s ich užívaním
h. doc. MUDr. Viliam Dobiáš, PhD.
Záchranná a dopravná zdravotnícka služba
Úrazy spôsobené teplom
PARAGRAF
MUDr. JUDr. Peter Kováč
Ústav súdneho lekárstva LF UK Bratislava
Zodpovedá lekár za veci odložené pacientom v čakárni?
MUDr. JUDr. Peter Kováč
Ústav súdneho lekárstva LF UK Bratislava
Reprodukcia hudby v čakárni ambulancie
POD LUPOU
MUDr. Ľubomíra Fábryová, doc. MUDr. Rašlová Katarína, CSc.
1Ambulancia pre diabetológiu, poruchy látkovej premeny a výživy, Bratislava 2Vedecko–výskumná základňa SZU – ÚPKM, Bratislava
Pilotný projekt vyhľadávania závažných dyslipoproteinémií v slovenskej populácii 40-ročných – dizajn štúdie
Mgr. Zuzana Mikovčáková
Zentiva SK, a.s.
Utriedené informácie pre lekárov na internete – www.zdravcentra.sk
PREHĽADNE
prof. MUDr Vladimír Tesař, DrSc.
Klinika nefrologie 1. LF UK a VFN, Praha
Ovlivnění progrese chronických nefropatií inhibitory angiotenzin konvertujícího enzymu a antagonisty angiotenzinu
doc. MUDr. Pavol Jarčuška, PhD., MUDr. Elena Adamkovičová, PhD.
Klinika pre infekčné choroby FN L. Pasteura a LF UPJŠ Košice
Infekcie vyvolané herpesvírusom 1 a herpesvírusom 2
Herpes vírus 1 a Herpes vírus 2 (HSV–1 a HSV–2) patria medzi najrozšírenejšie vírusy v ľudskej populácii. Prevalencia infekcie HSV–1 v dospelej populácii je okolo 80%, prevalencia HSV–2 okolo 10%. HSV–1 sa prenáša najčastejšie orálnou cestou pri priamom kontakte s infikovanými orálnymi sekrétmi. HSV–2 sa prenáša sexuálnou cestou pri priamom kontakte s infikovanými genitálnymi sekrétmi. Po prekonaní primárnej infekcie vzniká v infikovanom organizme stav latencie s pomalou replikáciou HSV–1 a HSV–2 v gangliách najčastejšie trigeminálnych a sakrálnych. Najčastejším klinickým prejavom primoinfekcie HSV–1 je gingivostomatitída, najčastejším klinickým obrazom recidívy je orolabiálny herpes. Infekcia vírusom HSV–2 sa prejavuje herpetiformným exantémom a ulceráciami v anogenitálnej oblasti. Recidívy sú pomerne frekventné a bolestivé. Najzávažnejšou komplikáciou je serózna meningoencefalitída. Diagnóza je klinická, podporiť ju môžeme sérologickým vyšetrením alebo priamym dôkazom vírusu – optimálne metódou polymerázovej reťazovej reakcie. V liečbe používame antivirotiká – aciklovir, valaciklovir a v lokálnej forme i penciklovir. V liečbe recidivujúcich infekcií u genitálneho herpesu používame okrem epizodickej i dlhodobú supresívnu liečbu.
Kľúčové slová: HSV–1 a HSV–2, epidemiológia, genitálny herpes, orolabiálny herpes, aciklovir a valaciklovir.
SPEKTRUM
MUDr. Eva Máderová, CSc.
Úrad verejného zdravotníctva SR, Bratislava
Kontrola a surveillance infekčných ochorení na Slovensku po vstupe do Európskej únie
MUDr. JUDr. Peter Kováč
Ústav súdneho lekárstva LF UK Bratislava
Ako predcházať napadnutiu počítača vírusmi .
TÉMA
MUDr. Boris Hruškovič
Alergologická a imunologická ambulancia, Bratislava
Alergia a astma v Európe
MUDr. Katarína Bergendiová, PhD.
Pneumo-Alergo Centrum, Bratislava
Jednotné dýchacie cesty
MUDr. Radovan Košturiak
Ústav tuberkulózy a respiračných chorôb, Kvetnica
Optimálna kontrola astmy – dve cesty k jednému cieľu
MUDr. Hana Kayserová
Oddelenie klinickej imunológie, NÚTaRCH, Bratislava
Potravinová alergia
h. doc. MUDr. Viliam Dobiáš, PhD.
Záchranná a dopravná zdravotnícka služba, Bratislava
Alergická – anafylaktická reakcia
created by © zooom.sk s.r.o.