Stiahnite si Acrobat Reader   
 
HLAVNÁ TÉMA
doc. MUDr. Jan Bultas, CSc., MUDr. Debora Karetová
II. interní klinika 1. LF UK, Praha
Současnost a perspektivy léčby dyslipidémií
Léčba hyperlipidémií a dyslipidémií je jedním z milníků medicíny přelomu tisíciletí, její význam lze srovnat s objevem a zavedením antibiotik. Tento článek si klade za úkol podat přehled současného stavu a zejména informovat čtenáře, kterým směrem se ubírá vývoj. Jen v málokteré oblasti farmakoterapie se objevuje tolik nových a nadějných postupů ovlivňujících vysokou hladinu LDL-cholesterolu či triacylglycerolů nebo nízkou hladinu HDL-cholesterolu. Vedle blokátorů syntézy cholesterolu (statiny a inhibitory skvalén-syntázy) se prudce rozvíjí skupina léků blokujících resorpci cholesterolu (ezetimib, inhibitory ACAT (acylkoenzym A cholesterol acyltrnasferáza), inhibitory MPT (mikrozomální transportní protein)), blokujících resorpci žlučových kyselin (nové pryskyřice, inhibitory IBAT (ideální kotransportér žlučových kyselin)) a v neposlední řadě se velmi slibně rozvíjí oblast agonistů PPAR (receptor aktivovaný peroxyzomovým proliferátorem). Tato poslední skupina léků je zajímavá i tím, že se zde objevuje styčný bod mezi metabolizmem lipidů a glycidů.
Kľúčové slová: dyslipidémie, statiny, inhibitory skvalén syntázy, ezetimib, inhibitory ACAT, inhibitory MPT, inhibitory IBAT, agonisté PPAR.
MUDr. Michal Vrablík, PhD., doc. MUDr. Richard Češka, CSc.
III. interní klinika 1. LF UK a VFN Praha
Sekundární dyslipoproteinémie
MUDr. Lubor Goláň
II. interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha
Chyby a úskalí terapie statiny
KONZÍLIUM
MUDr. Vladimír Kubíček, CSc.
Centrum andrologické péče, České Budějovice, Centrum reprodukční medicíny GEST, Praha
Medikamentózní léčba erektilní dysfunkce - dramatická změna v přístupu k léčbě
LIEK
doc. MUDr. Martin Gajdoš,CSc., MUDr. Ľubica Cibulová, RNDr. Zora Krivošíková, PhD.,
VVZ-SZU-ÚPKM Bratislava
Rosuvastatín: nový inhibítor 3-hydroxy-3-methylglutaryl koenzým a reduktázy
MUDr. Viera Hančinová
II. Neurologická klinika FNsP L.Dérera, Bratislava
Exctractum ginko biloba a jeho využitie v liečbe Sclerosis multiplex
MEMORIX
MUDr. Eva Máderová, CSc.
Úrad verejného zdravotníctva SR, Bratislava
Kompletný prehľad očkovania v SR
doc. MUDr. Viliam Dobiáš, CSc.
Záchranná a dopravná zdravotnícka služba Bratislava
Repetitórium urgentnej medicíny I. časť: Zásady poskytovania pred-nemocničnej neodkladnej starostlivosti
PARAGRAF
MUDr. JUDr. Peter Kováč
Ústav súdneho lekárstva LF UK, Bratislava
Právna úprava zdravotnej dokumentácie v Slovenskej republike
Mgr. Soňa Medveďová
Advokátska kancelária JUDr. Kolesára, Bratislava
Aktuálny stav pracovnoprávnej problematiky
POD LUPOU
MUDr. Rudolf Hrčka, CSc.
Vedúci skupiny pri SGES, zodpovednej za Národný skríning kolorektálneho karcinómu na Slovensku
Kolorektálny karcinóm na Slovensku – 17. mesiacov po začatí celonárodného skríningu
PREHĽADNE
doc. MUDr. Tomáš Sechser, CSc.
Pracoviště klinické farmakologie Centra diabetologie, IKEM Praha
Nová perorální antidiabetika
MUDr. Debora Karetová, doc. MUDr. Jan Bultas, CSc.
II. interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha
Antikoagulační léčba v ambulantí praxi
MUDr. Jiří Mastík
I. neurologická klinika Nemocnice u sv. Anny, Brno
Nesteroidní antirevmatika v léčbě akutní bolesti hlavy
RELAX
Mgr. Katarína Pospíšilová
Meduca, s.r.o.
Aj divadlo lieči…rozhovor s Viliamom Klimáčkom
SPEKTRUM
prof. MUDr. Jiří Vítovec, CSc., prof. MUDr. Jindřich Špinar, CSc.,
I. interní kardioangiologická klinika, FN u sv. Anny, Brno II. interní klinika, FN u sv. Anny, Brno
Antagonisté receptoru AZ1 pro Angiotenzin II (ARB) v léčbě hypertenze studie SCOPE
prof. MUDr. Jiří Vítovec, CSc., prof. MUDr. Jindřich Špinar, CSc.,
I. interní kardio-angiologická klinika LF MU a FN u sv. Anny v Brně II. interní klinika LF MU a FN u sv. Anny v Brně
COMET – Carvedilol or Metoprolol European Trial – mortalitní studie srovnávající dva betablokátory u srdečního selhání
MUDr. Eva Máderová, CSc.
Úrad verejného zdravotníctva SR, Bratislava
Vtáčia chrípka
MUDr. JUDr. Peter Kováč
Ústav súdneho lekárstva, LF UK Bratislava
Výber počítačovej zostavy do ambulancie
created by © zooom.sk s.r.o.